Karriärstips

Innovativ ingenjörskonst i fronten av framtidens kärnkraft

Elektrifieringen av samhället ställer ökade krav på energisektorn. I takt med att industrin genomgår en transformation från fossila bränslen till el beräknas svenskarnas elbehov fördubblas inom ett par decennier. För att möta utvecklingen krävs nytänkande innovationskraft.

Leading the way with people at heart

Zenseact is on a mission to develop world-leading safety software for autonomous driving, and we take great pride in offering an open-minded and socially conscious workplace. But why is diversity, inclusion, and belonging important for a company like ours?

Du är en förebild!

Igår träffade jag en fantastisk person som jobbar på ett tekniktungt bolag som revolutionerar världen och växer i relativt snabb takt. Där är hon ansvarig för ”people & culture” och som i de flesta sådana bolag handlar ”people” främst om ingenjörer. Hon är en stjärna på sitt jobb men själv inte ingenjör. Vi pratade om att det kan vara en svår miljö att jobba i när man själv inte har de tekniska kunskaperna och både hon och jag konstaterade att vi kanske egentligen borde valt en ingenjörsutbildning.

Attrahera talang på en kokande arbetsmarknad

I en svart collegetröja med Hello Possibility tryckt på bröstet tar han emot, Peter Löving som ansvarar för att attrahera och behålla talanger på Prevas. Ett utvecklingshus med ingenjörer ifrån i princip alla discipliner, mitt i den bubblande arbetsmarknaden med ständigt behov av mer kompetens. Här berättar han om vad som gör att många medarbetare kommer tillbaka efter att ha lämnat företaget och han ger dessutom konkreta tips på hur du kan arbeta för att säkerställa din kompetensförsörjning – häng med!

Möt våra medarbetare | Minéia – Arkitekt

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Minéia Frazao har under sina två år på Trafikverket redan hunnit arbeta i flera projekt. 2022 antogs hon till Sveriges Arkitekters och Ingenjörers mentorprogram och är nu mentor för en nyanländ arkitekt från Ecuador. – Jag blev supertaggad att få vara med i mentorprogrammet. Att etablera sig och bli […]

Möt Erik – Service Manager IT Network & Security

Erik Dalerå har arbetat på Billerud i fem år och är specialiserad inom IT-säkerhet. Under sin tid här har han lärt sig mycket och tagit på sig nya uppdrag. Hans team arbetar för att se till att all IT-utrustning är uppdaterad med den senaste och säkraste programvaran, hanterar säkerhetsprodukter och agerar när säkerhetslarm utlöses. I en alltmer digital värld är det viktigt att ha rätt säkerhetsåtgärder på plats, och Erik är expert på att skydda vår IT-infrastruktur.

Möt Johan – Senior Manager Occupational Health and Safety

Johan Jansson började sin resa på Billerud för 38 år sedan som sommararbetare och är nu en Senior Manager. Hans fokus ligger på säkerhetsfrågor och arbetsmiljö, där huvudvikten ligger på att lägga långsiktiga strategiska planer för att förbättra verksamheten. Johan är engagerad i att se till att skydds- och säkerhetsarbetet på Gävle bruk fungerar smidigt med målet att färre personer skadas. Låt oss ta reda på mer om hans karriär och sätt att arbeta när det gäller säkerhet.

Möt våra medarbetare | Patricia – Markförhandlare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Patricia Ahonen började sin bana på Trafikverket redan som student. I dag är hon markförhandlare och säkerställer markåtkomst i myndighetens väg- och järnvägsprojekt. Hur har din bana på Trafikverket sett ut? – Jag började som studentmedarbetare på den avdelningen där jag jobbar nu. Då fick jag följa mina kollegor […]

Möt Johanna – Manager OHS and Management systems

Johanna Ydringer är chef för arbetsmiljö och säkerhet samt ledningssystem inom inköp och vedförsörjning på Billerud. Med 19 års erfarenhet inom skogsindustrin har Johanna blivit expert på att identifiera de största riskerna och utveckla långsiktiga säkerhetsstrategier. Hon samarbetar med chefer och kollegor för att höja säkerhetskulturen och se till att alla medarbetare arbetar mot samma mål att förebygga risker.

Möt våra medarbetare | Erik – Verksamhetsutvecklare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Erik Foogel Jakobsson är verksamhetsutvecklare inom digitalisering och påbörjade sin traineeutbildning hösten 2022. Det var just traineeprogrammets digitala inriktning som lockade honom. Erik Foogel Jakobsson är en av dem som går Trafikverkets traineeprogram. Han delar sin tid mellan rollen som verksamhetsutvecklare inom digitalisering och som trainee.– Temat för årets […]

Möt våra medarbetare | Angelica IT-koordinator

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Angelica har under sitt första år redan hunnit delta i och leda flera olika projekt. Hon tycker att Trafikverket präglas av utveckling i en kreativ och dynamisk arbetsmiljö och att det finns potential att växa. Angelica Dahnberg började på Trafikverket i september 2020 – då som trainee mitt under coronapandemin. […]

Möt våra medarbetare | Andreas – Systemspecialist

Text framtagen i samarbete med Trafikverket På Trafikverket finns möjligheter att variera sina arbetsuppgifter, prova på flera yrkesroller och flytta till olika orter i Sverige – utan att byta arbetsgivare. Det har Andreas som är systemspecialist provat på. Andreas Gren började på Trafikverket 2012 på en övervakningscentral för telekomnätverket i Gävle. Några år senare flyttade […]