Karriärstips

Attrahera talang på en kokande arbetsmarknad

I en svart collegetröja med Hello Possibility tryckt på bröstet tar han emot, Peter Löving som ansvarar för att attrahera och behålla talanger på Prevas. Ett utvecklingshus med ingenjörer ifrån i princip alla discipliner, mitt i den bubblande arbetsmarknaden med ständigt behov av mer kompetens. Här berättar han om vad som gör att många medarbetare kommer tillbaka efter att ha lämnat företaget och han ger dessutom konkreta tips på hur du kan arbeta för att säkerställa din kompetensförsörjning – häng med!

Peter Löving på Prevas som arbetar brett och strukturerat för att attrahera kompens till företaget.

– Initialt handlar det om att identifiera det som gör dig unik. För oss på Prevas handlar det om de spännande och mångfacetterade uppdragen, ett fantastiskt team där vi jobbar, utmanar och utvecklas tillsammans och att vi sätter våra medarbetares välbefinnande i fokus, säger Peter. Hello Possibility symboliserar just det – möjlighet till personlig utveckling och att lösa utmaningar tillsammans.

Hemligheten bakom ett starkt arbetsgivarvarumärke

Prevas grundades i Västerås 1985 och finns numera både internationellt och från Luleå i norr till Malmö i söder, med cirka 900 medarbetare. Inledningsvis arbetade de mest mot verkstadsindustrin, men i dag kommer cirka 25 procent av omsättningen från företag inom life science. Men oavsett om det gäller verkstadsindustrin, hälsa och sjukvård eller någon annan industrisektor, så är det produktion och produktutveckling som står i fokus.

Så vad är det som gör Prevas till en attraktiv arbetsgivare? Peter nämner aldrig ordet kultur men läser vi mellan raderna så är det precis det som är nyckeln till framgång. Här arbetar man för en familjär stämning som präglas av öppenhet, nyfikenhet och mod. På Prevas är det alltid viktigare att prova en idé än att det faktiskt blir rätt från början – så byggs både personlig utveckling och innovation.

– Vi arbetar hela tiden för att stärka vi-känslan. Hos oss jobbar vi tillsammans för att hitta lösningar, ta hand om varandra och skapa värde för kunder och samhälle, säger Peter. Vi skapar förutsättningar för gemenskap och roliga aktiviteter både på arbetstid och utanför. Det kan vara allt från hälsofrämjande aktiviteter som stafettvasan och föreläsningar om sömnkvalitet till slack-kanaler för olika intresseområden inom teknik eller matlagning, tillägger han.

Attrahera unga förmågor

Synen på kompetens är också en framgångsfaktor berättar Peter. Där har de gått från att titta på cv:n till att se personen bakom och hens potential framåt.

– Synen på kompetens har förändrats, och det är något vi verkligen välkomnar! Innan stirrade vi oss blinda på cv och den tidigare erfarenheten – eller om kandidaten hade en ingenjörsexamen eller inte. I dag är det inte alls lika viktigt, det finns så enormt mycket potential bland våra nyexaminerade, de som kommer från yrkeshögskolan eller har en helt annan typ av bakgrund, säger Peter.

Prevas samarbetar därför med universitet och yrkeshögskolor för att tidigt möta potentiella medarbetare för framtiden. De deltar på arbetsmarknadsdagar, bjuder in studenter på studiebesök och håller gästföreläsningar.

– Vi har dessutom en hel del studenter som gör sina examensarbeten hos oss, det är väldigt förmånligt, både för oss som får ta del av ny kunskap och bygga en relation med potentiella medarbetare, och för studenterna som får in en fot i arbetslivet, säger Peter. Vi ordnar också lunchseminarier och kompetenspubbar för att dela kunskap mellan våra affärsområden, och här bjuder vi också in våra exjobbare att presentera sina arbeten. Det finns väldigt mycket vi kan lära av varandra samtidigt som vi skapar ett team, avslutar han.

Tre tips

Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke kan vara både tids- och resurskrävande men genom att fokusera på några punkter går det att komma långt. Peter delar med sig av sina tre bästa tips.

Var synlig – hitta rätt forum för dig och se till att verka där återkommande. Du kanske ska bygga relationer med studenter på ett specifikt universitet eller yrkeshögskola? Se då till att besöka dem regelbundet, berätta om hur teorin de lär sig kan användas i arbetslivet och bjud in dem att besöka din verksamhet.

Se människors potential – tekniken utvecklas så snabbt och idag är det viktigare med medarbetarens attityd och potential och vilja än tidigare erfarenhet. Våga därför se personen bakom cv:t och rekrytera nyexaminerade talanger!

Samarbeta med fler i samma bransch – ni kanske är konkurrenter men kan hitta sätt att arbeta tillsammans för att attrahera rätt kompetens till ert område eller ort.

Fun fact: Prevas var ett av företagen som grundade Automation Region 2007 och är än idag en engagerad medlem i verksamheten. Just kompetensfrågan är något som Automation Region och medlemmarna alltid haft stort fokus på.

Text: Elin Glimberg