Karriärstips

Möt våra medarbetare | Minéia – Arkitekt

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Minéia Frazao har under sina två år på Trafikverket redan hunnit arbeta i flera projekt. 2022 antogs hon till Sveriges Arkitekters och Ingenjörers mentorprogram och är nu mentor för en nyanländ arkitekt från Ecuador. – Jag blev supertaggad att få vara med i mentorprogrammet. Att etablera sig och bli […]

Möt Erik – Service Manager IT Network & Security

Erik Dalerå har arbetat på Billerud i fem år och är specialiserad inom IT-säkerhet. Under sin tid här har han lärt sig mycket och tagit på sig nya uppdrag. Hans team arbetar för att se till att all IT-utrustning är uppdaterad med den senaste och säkraste programvaran, hanterar säkerhetsprodukter och agerar när säkerhetslarm utlöses. I en alltmer digital värld är det viktigt att ha rätt säkerhetsåtgärder på plats, och Erik är expert på att skydda vår IT-infrastruktur.

Möt Johan – Senior Manager Occupational Health and Safety

Johan Jansson började sin resa på Billerud för 38 år sedan som sommararbetare och är nu en Senior Manager. Hans fokus ligger på säkerhetsfrågor och arbetsmiljö, där huvudvikten ligger på att lägga långsiktiga strategiska planer för att förbättra verksamheten. Johan är engagerad i att se till att skydds- och säkerhetsarbetet på Gävle bruk fungerar smidigt med målet att färre personer skadas. Låt oss ta reda på mer om hans karriär och sätt att arbeta när det gäller säkerhet.

Möt våra medarbetare | Patricia – Markförhandlare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Patricia Ahonen började sin bana på Trafikverket redan som student. I dag är hon markförhandlare och säkerställer markåtkomst i myndighetens väg- och järnvägsprojekt. Hur har din bana på Trafikverket sett ut? – Jag började som studentmedarbetare på den avdelningen där jag jobbar nu. Då fick jag följa mina kollegor […]

Möt Johanna – Manager OHS and Management systems

Johanna Ydringer är chef för arbetsmiljö och säkerhet samt ledningssystem inom inköp och vedförsörjning på Billerud. Med 19 års erfarenhet inom skogsindustrin har Johanna blivit expert på att identifiera de största riskerna och utveckla långsiktiga säkerhetsstrategier. Hon samarbetar med chefer och kollegor för att höja säkerhetskulturen och se till att alla medarbetare arbetar mot samma mål att förebygga risker.

Möt våra medarbetare | Erik – Verksamhetsutvecklare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Erik Foogel Jakobsson är verksamhetsutvecklare inom digitalisering och påbörjade sin traineeutbildning hösten 2022. Det var just traineeprogrammets digitala inriktning som lockade honom. Erik Foogel Jakobsson är en av dem som går Trafikverkets traineeprogram. Han delar sin tid mellan rollen som verksamhetsutvecklare inom digitalisering och som trainee.– Temat för årets […]

Möt våra medarbetare | Angelica IT-koordinator

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Angelica har under sitt första år redan hunnit delta i och leda flera olika projekt. Hon tycker att Trafikverket präglas av utveckling i en kreativ och dynamisk arbetsmiljö och att det finns potential att växa. Angelica Dahnberg började på Trafikverket i september 2020 – då som trainee mitt under coronapandemin. […]

Zenseact leads Gothenburg chapter of Girls in Tech Nordics

Recognizing the obstacles that women face in the tech industry, Vanessa Eriksson, the founder of Girls in Tech Nordics (GiTN), and Rahell Rada, City Lead for GiTN in Gothenburg, are dedicated to promoting inclusion and recognizing the invaluable contributions that women make to advance the tech industry. Together, they work towards breaking down barriers and creating opportunities for girls to thrive in the field of technology later in the years.

Möt våra medarbetare | Andreas – Systemspecialist

Text framtagen i samarbete med Trafikverket På Trafikverket finns möjligheter att variera sina arbetsuppgifter, prova på flera yrkesroller och flytta till olika orter i Sverige – utan att byta arbetsgivare. Det har Andreas som är systemspecialist provat på. Andreas Gren började på Trafikverket 2012 på en övervakningscentral för telekomnätverket i Gävle. Några år senare flyttade […]

Deep Learning for self-driving cars

Deep learning is a crucial component of self-driving car technology. It enables vehicles to understand and navigate the complex world around them. Through deep neural networks, autonomous vehicles can recognize objects, detect obstacles, and interpret traffic patterns in real time. These networks learn from large amounts of data collected from sensors, cameras, and other sources to improve their accuracy over time.

Möt våra medarbetare | Sayidali – Strategisk samordnare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Trafikverket uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i olika forskningsprojekt. Sayidali Ahmed är en av dem som är med och påverkar kommande utveckling och innovationer. – Jag började på Trafikverket som projektingenjör 2015 och nu är jag specialist inom digital projekthantering och är dessutom delaktig i ett flertal projekt och […]

Möt våra medarbetare | Noran – Enhetschef

Text framtagen i samarbete med Trafikverket Efter ett år som projektingenjörskonsult fick Noran Deti anställning som projektledare på Trafikverket. Hon fick tidigt prova på olika uppgifter och upptäckte att hon trivdes i ledarrollen. – I dag är jag enhetschef på Teknik, miljö och fastigheter i programmet Ostlänken som knyter Sverige närmare genom nya stambanor. På […]