Ansök senast: 2020-11-23

Svenska kraftnät söker projektledare för delprojekt koncession och tillstånd

Publicerad 2020-09-24

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige? Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd. Du kommer att vara en viktig del i varje steg; från projektstart till driftsättning av nya ledningar och stationer och du har det övergripande ansvaret för koncessionsansökan och tillståndsfrågor.

Den här rollen passar dig som trivs med att självständigt driva dina ansvarsområden i stora komplexa infrastrukturprojekt. Du trivs i en roll där du förväntas ta beslut, samt driva arbetet framåt tillsammans med övriga projektmedlemmar och konsulter. Inom Svenska kraftnät ska vi ha gemensamma arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar genom ett integrerat och tvärfunktionellt samarbete som kännetecknas av hög kollektiv förmåga och tillit till varandra. Du tycker att landets elförsörjning är viktig och motiveras av att medverka till ett driftssäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat kraftöverföringssystem.

Du kommer att tillhöra enheten Tillståndsärenden som består av 18 personer som samarbetar nära varandra i en kultur som präglas av ett öppet förhållningssätt inför både uppgift och kollegor. Enheten Tillståndsärenden är en av fyra enheter i avdelningen Ledningsprojekt. Avdelningen växer och har idag cirka 70 medarbetare som arbetar som projektledare, projektörer och teknikstöd. Avdelningen ansvarar för Svenska kraftnäts utbyggnads- och reinvesteringsprojekt och arbetar med ledningsprojektering, ledningsbyggnation, tillstånd och markåtkomst.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller Sundsvall. Enstaka tjänsteresor kan förekomma.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i projekten. Du leder, styr och ansvarar självständigt för tillståndsarbetet inom de projekt du tilldelas. Du rapporterar till projektledare och enhetschef och kommer att vara en del av Svenska kraftnäts projektgrupp.

Du ansvarar för:

> samrådsprocessen, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökoordinering i byggprocessen

> att identifiera och värdera tillståndsrisker som äventyrar tid, kostnader och kvalité i samråd med projektledare

> att se till att arbetet med tillstånd, anmälningar och dispenser m.fl. genomförs enligt projektplan avseende tid, kostnad och resultat samt i enlighet med Svenska kraftnäts projektmodell

> att driva processen med framtagande av korridor och sträckning till samrådsunderlaget, tillståndshandlingar, löpande tillståndsarbete inom pågående tillståndsprövningar med mera

> att sammanställa ansökningar för tillstånden samt att genomföra och leda möten med tillsynsmyndigheter. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera

I arbetsuppgifterna ingår även att:

> upphandla, leda och följa upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkra leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet

> kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden

Din bakgrund
Du har en akademisk examen inom juridik, miljö, naturvetenskap, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning.

Vidare har du:

> flerårig erfarenhet av koncessionsprövnings- och/eller tillståndsarbete inom planering eller byggande

> kunskap inom ledarskap

> erfarenhet av miljöbalken samt plan- och bygglagen

> B-körkort

> god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som starkt meriterande om du också har:

> erfarenhet av infrastrukturprojekt samt erfarenhet från energibranschen

> erfarenhet av att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer

> erfarenhet av att ha arbetat på eller i nära samverkan med relevanta myndigheter, såsom Länsstyrelsen, Energimarkandsinspektionen eller andra sektorsmyndigheter

Dina personliga egenskaper
Då du är delprojektledare i flera projekt parallellt, krävs det att du är målinriktad och strukturerad, samt har goda ledaregenskaper. Då rollen innebär att ha kontakt med såväl interna som externa intressenter, behöver du ha en god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Helena Sjöberg, tel. nr. 079-341 73 87 eller via e-post helena.sjoberg@avancos.se. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi blev i maj 2020 klassade som branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets årliga mätning. Det är ett fantastiskt resultat som visar att vårt arbetsmiljöarbete och fokus på det personliga ledarskapet har givit resultat. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Liknande jobb