Karriärstips

Rent, renare, renast – Linda fixar vatten utan virus

Text framtagen i samarbete med Göteborg Stad Kretslopp och Vatten

Göteborg har billigt, gott och rent dricksvatten. Men nu blir det ännu renare. När den nya reningsanläggningen med ultrafilter står klar kan göteborgaren dricka vatten i 5 000 år utan att smittas av ett enda virus.

- Visserligen har vi rent vatten redan idag, men vi bygger för framtiden. I och med klimatförändringar och ökade skyfall kommer de mikrobiologiska organismerna i råvattnet att öka. Vi tar ju råvattnet från Göta älv och när det regnar mer sköljs fler mikroorganismer ut, dels från kohagar, dels från bräddning av avloppsvatten uppströms, säger Linda Hamlet, projektledare för utbygganden av ultrafilter på Alelyckan, ett av Göteborgs två vattenverk.

Vi går längs vattenledningarna i den kyliga korridoren i Alelyckans vattenverk. I ett av rummen står pilotanläggningen som installerades 2017. Den innehåller en bråkdel av den reningsteknik som ska skalas upp för att framöver kunna rena 186 000 kubikmeter vatten per dygn.

- Här kan vi mäta mängden viruslika partiklar efter reningen. Även om vi redan testat metoden i en pilotanläggning på Lackarebäck, stadens andra vattenverk, måste vi testa här också. Det är inte säkert pilotanläggningarna beter sig likadant, säger Linda Hamlet.

Linda Hamlet

Ultrafilter-tekniken går att likna vid spagettitrådar med minimala hål, närmare bestämt 3 460 mil spagetti med 20 nanometers (= 0,00002 mm) hål. Råvattnet som tas in från Göta älv, passerar flera reningssteg och trycks till sist in i membranen (spagetti-trådarna) och ut genom hålen. Mikrobiologiska organismer som bakterier, parasiter och virus fastnar inne i membranen och spolas bort genom backspolning. Membranen testas med luft för att upptäcka eventuella hål. 

2010 orsakade parasiten cryptosporidium stora problem i Östersund. Tusentals människor drabbades av magsjuka och invånarna fick koka dricksvattnet i 88 dagar. Det blev ett uppvaknande för många kommuner i Sverige. Samma år, 2010, fattade politikerna i Göteborg beslut om att bygga ut reningen på de två vattenverken: först Lackarebäck som fick ultrafilter 2016 och nu Alelyckan där man i väntan på ultrafilter utökade reningen med uv-ljus 2014.

Linda Hamlet avslutade sin civilingenjörsutbildning 2000 och började då jobba som VA-konsult. 2011 bytte hon jobb till Kretslopp och vatten och sedan 2017 har hon varit projektledare för ultrafilter-utbygganden på Alelyckan. Snart ska själva bygget påbörjas och projektet beräknas vara klart 2026.

- Det är roligt att få följa ett projekt från start till mål, säger Linda Hamlet. Utmaningen ligger i att göra det samtidig som ordinarie verksamhet, det vill säga att producera dricksvatten, pågår. 

- Att arbeta med vårt viktigaste livsmedel känns också meningsfullt.

Ulrika Naezer, Pressansvarig kommunikatör

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Göteborg Stad Kretslopp och Vatten