Karriärstips

Philip Bratt på Trafikverket plockar russinen ur kakan för att bli projektledare

Intervju med Philip Bratt, projektingenjör på Trafikverket

Philip Bratt började sin karriär på Trafikverkets traineeprogram 2019 men pandemin gav honom de facto en snabbare skjuts mot sitt mål att bli projektledare. Han var precis på väg på arbete i Norge när pandemin ändrade alla förutsättningar. Han är tacksam att hans chef gjorde en snabb och bra omställning för honom. I Philips arbete på verksamhetsområde investering är han nu en del av projektledningen och driver en mängd olika vägprojekt. Just projektformen var orsaken till att han valde att arbeta på Trafikverket från början.

Projektingenjörsrollen tycker jag är lite som att plocka russinen ur kakan för att inom en snar framtid själv kunna axla rollen som projektledare. Man får se och delta i olika skeden av infrastrukturprojekt. I den här rollen kan jag prova på olika typer av projekt och utvecklas vidare, säger Philip.

Som högskoleingenjör från Linnéuniversitet i Växjö med inriktning industriell ekonomi har han en bred grund för karriären. Projekten på Investering varierar mycket och han delar några exempel, bland annat ett där han arbetat med att bygga grön infrastruktur. Trafikverket bygger olika typer av faunapassager över vägar där tanken är att viltet naturligt ska kunna passera. Det kan vara allt från faunabroar till viltuthopp och färister. Syftet känns bra tycker Philip, då vi kan skapa en trafiksäker miljö för både människa och vilt.

Det jag tycker är bäst med att jobba på Trafikverket är att jag känner sådant förtroende för att jag ska leverera och jag känner att jag ges rätt förutsättningar. Jag är ju ny i karriären och då är det lärorikt att vara en del av en grupp med så många kompetenta experter samtidigt som jag kan bidra med ett nytt perspektiv, fortsätter Philip.

Det projekt Philip verkar ha inspirerats mest av inför framtida karriär är ett digitaliseringsprojekt han var med och drev under hösten 2020. 30 unga förmågor från Trafikverket, byggföretag och innovationsföretag träffades i en branschöverskridande grupp för att diskutera branschens utmaningar inom digitalisering. I projektets samlades alltså framtiden inom branschen för att ge aktuella och viktiga frågor ett nytt perspektiv. Slutrapporten handlar bland annat om cirkulära processer, att ta vara på eldsjälar och om förändringsledning.

Vår slutpoäng i rapporten är att vi tillsammans i hela branschen måste vilja och våga förändras, betonar Philip.

Att han kan planera sin tid själv och känner att det fungerar att välja och anpassa sin tid är tydligt. Han tycker om mixen av att kunna sitta hemma och vara på arbetet och han längtar efter att kunna börja träffa kollegor igen när pandemin trappas av. Philip tränar och tävlar i Triathlon på sin fritid.

Den typ av person som passar på Trafikverket tror han är en självgående personlighet som gillar att ta för sig. Om man vill mycket så får man alltid stöd att utvecklas. Dessutom är det en stor arbetsgivare så det är förstås av vikt att vara intresserad av människor och kunna bygga nätverk och vara social.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket