Karriärstips

Olof spanar trender för att digitalisera Sveriges transportsystem

Skriven i samarbete med Trafikverket
Ett mer spännande arbete än vad Olof Johansson har känns svårt att uppbringa. Han och hans team har rollen att spana in i framtiden och se hur Trafikverket kan använda ny teknik för att digitalisera Sveriges vägtransportsystem. Hans titel är programchef för digitaliserat transportsystem. Vårt samtal spänner över många intressanta områden och det är mycket lätt att bli engagerad när man talar med Olof.

  • Jag håller flera föredrag i veckan och är i dialog med både industrin, samhällsinstitutioner och internt i Trafikverket för att skapa framtidens digitala transportsystem. Jag brinner för innovation, säger Olof.

Uppgiften är att skapa tillgänglighet i det hållbara samhället. Koldioxidutsläppen ska minskas med 70% till 2030 och 2045 ska de vara nere i noll. Om det inte är helt uppenbart hur digitala verktyg kan bistå i den processen så har Olof ett flertal bra exempel. Ett är att se vad som kan göras med att omdirigera trafik och optimera flöden istället för att bygga nya vägar när det blir stopp.

  • Exempelvis kan vi med hjälp av framtidens uppkopplade lastbilar styra om trafik från en olycksplats eller en plats där kö ofta bildas och ge alternativa vägförslag. Det leder faktiskt till stora besparingar på koldioxid, säger Olof.

En annan teknik som Olofs grupp arbetar med är lanseringen av digitala staket, så kallad geofencing, för att förhindra att fordon kör för fort förbi skolor, vägarbeten eller andra känsliga lägen. Dessutom kan exempelvis hybridfordon styras om till att automatiskt köra på eldrift i centrala områden för att släppa ut och bullra mindre, exempelvis kan då gods köras nattetid utan att störa boende.

Arbetet innebär att använda de digitala verktyg som finns på marknaden nu på ett optimalt sätt men också att försöka lägga grunden för planeringen av framtida transporter. Olofs team arbetar med scenarioanalys för att exempelvis förutspå var vi är 2030. Det innebär bland annat att försöka förutspå behov och planera trafikslagen mot varandra.

  • Jag läser mycket forskning och går på seminarier. Det gäller att sålla informationen för att vara effektiv, innovation kan vara hur brett som helst. Vi har en mycket visionär ledning och det gör mitt arbete så mycket lättare, säger Olof.

Olofs team utvärderar de flesta långsiktiga och befintliga trender som kan påverka transportsystemet. Exempelvis uppkoppling, AI, infrastrukturförändringar och smarta lösningar. Eller bara hur vi kommer välja att bo och arbeta i framtiden. Just nu är det mest aktuella temat självkörande bilar. Det är en framtidsinriktad realitet som Trafikverket på allvar arbetar med både på kort och lång sikt. Sverige var via en stark fordonsindustri exempelvis först ut i världen med självkörande lastbilar på allmän väg och självkörande bussar i linjetrafik. När vi talar om detta blir det riktigt kul och Olof blir lite lätt filosofisk.

  • Vad händer när vi blandar självkörande bilar med människokörda? En människa är mycket bra på att växla mellan risktagande och riskaversion, dvs mellan att välja en försiktig och dynamisk körning. Varje situation är unik. En självkörande lastbil som programmeras att inte ta risk för att vara väldigt trafiksäker skulle kunna bli så försiktig att den stoppar upp trafiken. Vi måste förstå hur dessa interaktioner kan gå till och hur en utrullning kan ske utan att försämra framkomligheten, säger Olof.

Olof och hans grupp deltar just nu olika diskussioner och panelsamtal kring självkörande bilar med både industrin, intresseorganisationer och samhällsinstitutioner. Vi diskuterar både frågor som var den största affärsnyttan av självkörande bilar finns och uppkopplade lösningar samt frågor om ansvar.

  • Jag brinner för innovation och utveckling, det löper som en röd tråd i min karriär. Jag sökte mig till Trafikverket för att jag kände att miljön här är innovativ och tillåtande.

Olof startade efter studierna företaget Studentresurs, och blev därefter VD för Samhällsbyggarna där han ansvarade för fusionen av Lantmäteriföreningen och Väg- och Vattenbyggnadsföreningen. I samband med detta fick han kontakt med Trafikverket och gillade vad han såg, framförallt myndighetens viktiga roll i samhällsutvecklingen.

  • Jag har nu varit här i snart fyra och ett halvt år och i tre olika roller så att ständigt ha möjligheten att utvecklas är en stor fördel. Jag fungerar dessutom som bäst när jag får stora mandat att driva på frågor och det är något jag verkligen får på Trafikverket. Att samtidigt få göra det i väldigt samhällskritiska frågor som att arbeta med åtgärder som kan bidra till att minska klimatpåverkan gör varje dag rolig och viktig, avslutar Olof denna mycket spännande intervju.

Vill du lära dig mer om hur det är att arbeta på Trafikverket?
http://www.trafikverket.se/jobboframtid

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket