Karriärstips

Möt våra medarbetare | Sayidali – Strategisk samordnare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

Trafikverket uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i olika forskningsprojekt. Sayidali Ahmed är en av dem som är med och påverkar kommande utveckling och innovationer.

– Jag började på Trafikverket som projektingenjör 2015 och nu är jag specialist inom digital projekthantering och är dessutom delaktig i ett flertal projekt och processer både nationellt och på skandinavisk nivå, berättar Sayidali.

Vad jobbar du med?
– Mitt jobb handlar om forsknings-, innovations- och förbättringsarbeten i våra verksamheter. Jag sitter i styrelsen för en forskningsportfölj där jag representerar mitt verksamhetsområde Stora projekt. Vi utvärderar ansökningar i enlighet med fastställd forsknings- och innovationsprocess.

Jag lär mig många intressanta ämnen som jag vanligtvis inte jobbar med. Exempelvis har jag varit handläggare för ett projekt om hur man ska kunna använda AR-glasögon kopplat till bergmekanik. Det händer något nytt varje dag. Det som är mest fascinerande är att jag får sitta i förarsätet och se de utvecklingar som sker inom infrastrukturen.

Du har varit handledare för två praktikanter under coronapandemin, hur gick det?
– Det har varit svårare för studenter att få praktikplatser och det var självklart för oss på Trafikverket att ställa upp. Jag tog emot två entusiastiska elever och all kontakt skedde på distans. Min roll var i början mer som ett styrande ledarskap där jag hjälpte dem att komma in i myndigheten. Vi hade en halvtimmes avstämning varje dag. Sedan gick jag över till ett mer coachande och slutligen ett stödjande och delegerande ledarskap med möten två gånger i veckan.

Varför valde du Trafikverket?
– Jag läste att Trafikverket hade många spännande projekt och blev nyfiken. Jag hade en engagerad handledare under min första tid som hjälpte mig att växa. Dessutom finns det många fantastiska medarbetare och stödjande ledare här. Det finns oändliga möjligheter att utvecklas inom ditt område, men har också möjlighet att byta inriktning om det skulle kännas spännande att prova på något nytt.

Namn: Sayidali Ahmed
Titel: Strategisk samordnare av digitalisering
Utbildning: Högskoleingenjör i byggnadsteknik, Mälardalens högskola, examen 2018

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket