Karriärstips

Emma skapar stora stationer

Foto: Kristofer Hedlund

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

Att projektleda femtio personer i ett miljardprojekt är en spännande utmaning som kan möta en ingenjör på Trafikverket. Emma Beijer har alltid varit intresserad av just ledarskap och därför trivs hon utmärkt med sin roll som projektledare för införandet av ERTMS på stora stationer. ERTMS är ett europeiskt initiativ för att skapa en gemensam standard för signalsystem på järnväg och på så vis skapa förutsättning för tåg att färdas sömlöst mellan Europas länder.

Det som är speciellt med att arbeta med ERTMS på Trafikverket är att du jobbar med både systemutveckling och utrullning av ny infrastruktur. Med min bakgrund som civilingenjör med inriktning teknisk fysik är jag intresserad av teknologisk utveckling. Att dessutom få möjligheten att leda människor och hantera omfattande leverantörskontrakt i en tekniskt komplex miljö ger arbetet extra krydda” säger Emma.

Emma som kommer från leverantörssidan och dessförinnan har arbetat inom telekom med infrastruktur, ser positivt på att man som anställd på Trafikverket, inom sitt givna ansvarsområde, förväntas vara innovativ och driva sina egna frågor. Trafikverket är ett statligt verk och det finns ett bra regelverk och tydliga principer att förhålla sig till.

Det känns bra, vi vill ju att det ska finnas ett förtroende mellan medborgare och staten, att ett verk tar ansvar enligt de givna ramar som finns. Vi är en stor beställarorganisation och då är det otroligt viktigt att vi agerar korrekt vilket alltid finns med på alla nivåer” säger Emma.

Förändringshantering är en stor del av det dagliga arbetet. I samband med införandet av nytt signalsystem ska livscykeln beaktas, kapaciteten optimeras och den svenska järnvägen digitaliseras med minimal trafikpåverkan. Emmas uppdrag är att genomföra detta förändringsarbete på de största knutpunkterna i Sverige. Rollen som projektledare på Trafikverket är väldigt bred och omfattar allt från kravhantering och säkerhetsarbete till upphandlingsstrategi och kontraktsombudfrågor.

Det gäller att vi håller oss inom de givna ramar vi har fått både vad gäller tid, kostnad och innehåll. Det är utmanande och kräver medvetna strategier och tydlig styrning. Vi försöker arbeta proaktivt med metoder och processer för att undvika akut problemhantering” berättar Emma.

Som projektledare tycker hon det är viktigt att vara tydlig med förväntningarna på medarbetarna. Samt att löpande samtala i teamet om hur man förhåller sig till varandra.

Jag har den fantastiska förmånen att få arbeta tillsammans med många kompetenta personer i mitt team, allt från inköp till tekniska signalspecialister. I ledningsgruppen strävar vi efter att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara på varje medarbetares fulla potential.” avslutar Emma.

Viktigt för Emma för att lyckas med sitt arbeta är att ha balans i livet och hon tycker att hon har tid för familjen och ett storts intresse för friluftsliv.

ERTMS-införandet i Sverige är ett miljardprojekt som sträcker från Öresundsbron i söder till Malmbanan i norr fram t.o.m. 2035 vilket gör det till ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket