Karriärstips

De ansvarar för underhåll av väg och järnväg: Ständigt uppkopplade i hetluften på Trafikverket

Skriven i samarbete med Trafikverket
De arbetar med ett av Sveriges kanske hetaste område i media just nu, Annika Canaki, avdelningschef för underhållningsdistrikt syd, samt Tobias Odebjer, projektledare för underhåll i södra Sverige.

  • Vårt arbete är varierande, den ena dagen är inte den andra lik. Våra beslut ska ständigt balansera de tre övergripande, och ibland motstridiga, målen hållbarhet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kräver ett helhetsperspektiv och är spännande eftersom besluten påverkar många människors vardag, säger Annika Canaki.

Annika har haft flera chefsroller i Trafikverket och är både byggnadsingenjör och civilekonom. Hon började som trainee är 2005 på dåvarande Vägverket och har sedan dess tacklat nya utmaningar längs hela karriären.. Bland annat var hon med om hela förändringsresan när Vägverket och Banverket slogs ihop till Trafikverket.

  • Jag tycker att jag har fått stort mandat och förtroende att växa och utvecklas vidare under hela min karriär. Det finns alltid nya utmaningar, säger Annika.

Tobias Odebjer är byggnadsingenjör och projektledare för beläggningsunderhåll. Han rekryterades från entreprenadsidan och tycker att arbetet på Trafikverket är övergripande och fritt.

  • Jag sökte mig till Trafikverket eftersom jag haft positiva samarbeten med personer som arbetar här i min roll som entreprenör. Nu ingår det naturligt nog i mitt ansvar att handla upp entreprenörer för att utföra underhållet i regionen, säger Tobias.

Trafikverket behöver anställa många ingenjörer inom just underhåll framöver. Både Annika och Tobias tycker att Trafikverket är en modern myndighet.

  • Är du en engagerad, hungrig ingenjör som gillar utmaningar och vill bidra till att skapa samhällsnytta, då är Trafikverket en perfekt arbetsplats för dig. Här arbetar vi med att medborgare och gods ska komma fram till sina destinationer över hela vårt avlånga land. Dygnet runt, året runt, säger Annika Canaki.

De är också överens om att det finns stor förståelse för att man som anställd har ett liv även utanför arbetet, något som enligt flera undersökningar blir alltmer attraktivt hos arbetsgivare när ingenjörer söker arbete. De berättar också om möjligheterna till kompetensutveckling inom Trafikverket. Tobias har exempelvis nyligen gått ledarskapsutbildningen KLIVA som stöttar mer erfarna projektledare att ta nästa steg framåt i karriären.

  • Utbildningen gav mig självinsikt och utveckling. Det ger mig stora möjligheter som ledare och jag känner också att jag har stor befogenhet att fatta beslut. Det är vad som i grund och botten driver mig i arbetet, säger Tobias.

Nu blir vi naturligtvis otroligt nyfikna på hur det känns när förseningar i tågtrafiken är i fokus i media. Både Annika och Tobias har en mycket pragmatisk syn på detta.

  • Vi arbetar i direktsändning varje dag. Människor förväntar sig att väg- och järnvägsanläggningen ska fungera, det är vårt uppdrag att se till att de kommer fram till sin destination, säger Annika.

Det Trafikverket gör påverkar människor i deras vardag och det skapar engagemang och i vissa fall starka känslor. Trafikverket prioriterar samverkan och kommunikation. Det finns en kommunikatör tilldelad i varje projekt som stöd i arbetet. Även i den här intervjun konstaterar vi att det är ett både socialt och kommunikationsintensivt ingenjörsjobb att arbeta på Trafikverket.

  • Vi vill ju höra när det inte fungerar. Vi vill förekomma och använder alla kommunikationsmedel inklusive sociala media och de kommunikationsmöjligheter vi har med uppkopplade bilar för att nå medborgarna i tid. När vi lyckas med den ekvationen och fått begränsat med negativ feedback känns det bra. Kanske till och med att vi fått positiv feedback, säger Tobias lite skämtsamt.

Vid den stora branden som inträffade i Hässleholm för ett antal veckor sedan stod all tågtrafik stilla i stora delar av södra Sverige. Med hjälp av snabbt arbete för att återställa järnvägen och aktiv och transparent kommunikation tycker teamet att man lyckats bra.

  • Vi fick förståelse och nådde ut med våra budskap. En negativ händelse vändes till något positivt genom Trafikverkets och branschens agerande. Det är inte ofta vi som arbetar med underhåll blir kallade hjältar men när vi lyckas med det då blir man både glad och stolt, avslutar Annika.

Vill du lära dig mer om hur det är att arbeta på Trafikverket?
http://www.trafikverket.se/jobboframtid

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket