Karriärstips

Bra ledarskap är essentiellt för att lyckas

Som äldst av fyra syskon har det alltid fallit sig naturligt för Janni Carlfjord att inta roller som innefattar ledarskap. Det var hon som under uppväxten ledde den lilla skaran av människor som hennes yngre syskon utgjorde. Enligt studien Född till chef? kanske det inte heller är förvånande att Janni fortsatte sin ledarskapsutveckling i form av att bli tränare och ledare för de yngre förmågorna i simning. Idrotten hon höll på med. Vanligt är enligt studien att förstfödda blir chefer, då de har bättre social förmåga, uthållighet och initiativförmåga – vanligt förkommande attribut hos just chefer.

  • Jag trivs i ledarrollen och har själv en stark vilja och drivkraft att lära ut, leda och visa vägen. Min bakgrund som automationsingenjör och tekniskt intresserad har gett mig möjligheterna att jobba i den bransch jag gör, säger Janni.
  • Jag har ett uppdrag som konsult hos en stor kund inom flygindustrin där jag leder ett projekt av betydande storlek. Samtidigt jobbar jag internt på Sigma Industry som teamledare, samt håller på att öppna upp ett kontor för Sigma’s räkning i Norrköping. I hela mitt karriärsliv har jag stött på utmaningar av olika karaktär och genom att vara fokuserad och lösningsorienterad har jag kommit dit jag är idag, berättar Janni.

” I hela mitt karriärsliv har jag stött på utmaningar av olika karaktär och genom att vara fokuserad och lösningsorienterad har jag kommit dit jag är idag.”

I 10 år bodde Janni i Australien, dit hon reste med vetskapen om att du inte har lika mycket att falla tillbaka på i ett främmande land som i Sverige, vilket i sig gjorde det till en lockande utmaning. Detta gjorde att hon fick en tydlig fokus framåt och målmedvetenhet att lyckas, någonting hon tar med sig varje dag.

Hur tror du att din tid i Australien påverkade ditt sätt att se på svenska arbetsmarknaden?

  • Nu, tillbaka i Sverige, kan jag nog tycka att sådant som anses som problem hos gemene man är bagateller. Mitt sätt att tänka är att hitta lösningen, lösa problemet och gå vidare, berättar Janni.

På Sigma Industry har Janni varit i två år och beskriver Sigma som en arbetsgivare med en platt organisationsstruktur. Någonting som gör de unika då många beslut kan tas lokalt, vilket leder till att de kan anpassa sig efter vad som fungerar bäst lokalt snarare än att förhålla sig till andra orter inom bolaget.

  • Vi tror att människorna, ingenjörerna är hjältarna och vi lägger ner mycket tid och kraft på att hitta rätt personer. Vidare erbjuder vi utvecklingsmöjligheter hos Sigma internt för de som är intresserade, har man en idé om förbättring eller förändring är vi lyhörda och testar oss gärna fram för att bli bästa arbetsgivaren och för att bli framgångsrika, säger Janni.

Janni avslutar med att berätta att om du är driven och vill komma framåt i karriären, är Sigma det bästa valet. Det märks även hos medarbetarna att företaget fokuserar på människan. Medarbetarna känner sig sedda, uppskattade och vet hur högt värderade de är av företaget.

Ett bra ledarskap är essentiellt för att lyckas 

En bra ledare är för Janni någon som är tydlig, lyhörd och handlingskraftig. Du behöver både kunna leda, styra och samtidigt ibland ta svåra beslut. Som chef eller ledare är du inte alltid den mest populära och de har inte alltid tacksamma uppgifter. Genom kontinuitet i arbetet och kommunikationen tror Janni att du skapar en bra grund som gör att det är lättare att få med medarbetare på tåget.

Att vara kvinna och chef är någonting som inte heller alltid är en dans på rosor. Det finns mängder med fördomar och förlegade förutfattade meningar kring hur du som kvinna är som chef. Vi får kontinuerligt höra om glastaket, någonting som Janni lyckligtvis inte råkat ut för berättar hon.

  • Jag tror att det dels handlar om en medvetenhet kring det här omtalade glastaket och dels att jag kan argumentera för mig och ta mig framåt. Jag som person skulle nog ha väldigt svårt att acceptera ett sådant hinder. Vi får väl se om jag hamnar där någon gång och hur jag då väljer att hantera det, berättar Janni.

Någonting som också är vanligt förekommande är att en kvinna som är chef behöver nämna manliga chefer för att motparterna ska bli ”nöjda” med svaren de får. Som att de inte litar på kvinnans slutsats lika mycket som om det vore en man.

  • Vad det beror på kan vi bara spekulera i, säger Janni.

Som chef beskriver Janni att hon försöker sätta över ett stort ansvar på den enskilde medarbetaren, genom det också frihet under ansvar och hellre förlåta än tillåta. När Janni känner att motivationen tryter, brukar hon kunna vända det genom dialoger med hennes chef. Därför är det även någonting hon vill att hennes medarbetare ska kunna göra med henne.

  • Jag tycker om att få input och feedback på min egen insats och tror jag kan göra ett bättre jobb om jag också kan få konstruktiv kritik, säger Janni.

Har du några råd till ingenjörskvinnor som kanske är i en liknande karriärsituation som du, eller vill dit?

  • Du måste ta för dig. Ingenting, absolut ingenting av värde kommer någonsin att serveras på silverfat. Var tydlig och öppen med dina mål och ambitioner och våga ställa frågor! Vill du bli chef på sikt, fråga redan på anställningsintervjun vad som krävs för att ta nästa steg på just det företaget. Det värsta som kan hända är att det inte finns möjligheter där och då kan man agera direkt och söka sig någon annanstans.

Det andra som är viktigt att vara medveten om är att ha en stadig grund att stå på. Livserfarenhet, jobberfarenheter från olika ställen och branscher kommer att hjälpa dig att hantera situationer i framtiden, berättar Janni. Var inte rädd för att låta det ta lite tid, det kommer gynna dig i slutändan och förhoppningsvis göra dig till en mer trygg och kompetent chef.

”Var inte rädd för att låta det ta lite tid, det kommer gynna dig i slutändan och förhoppningsvis göra dig till en mer trygg och kompetent chef.”

När det kommer till jämställdhet i branschen, och dess utveckling berättar Janni att hon såklart hoppas på att se att utvecklingen fortsätter framåt åt samma håll den gör just nu.

  • På just Sigma har vi kommit väldigt långt i den frågan och det är ett ämne som ständigt är uppe för diskussion. Vi förespråkar en öppenhet och vi bedömer prestation snarare än vem du är och vart du kommer ifrån, berättar Janni.

Branschen i stort vet vi inte kommit lika långt. De flesta stora och seriösa arbetsgivare vet att mångfald och jämställdhet på en arbetsplats gynnar resultaten positivt, ändå måste vi fortsätta diskussionen för att öka medvetenheten än mer. Vi måste börja tänka och titta mer på de individuella prestationerna och premiera lyckade prestationer, inte döma ut baserat på lön, etnicitet, sexuell läggning eller liknande. Bara då kommer vi närma oss mer jämställda arbetsplatser.

Avslutningsvis säger Janni också att det är viktigt att även ingenjörskvinnor tillika tar sitt ansvar, och inte dömer ut vissa arbetsgivare för fort. Innan de vet vad företaget kan erbjuda.

  • Det finns i dagsläget stora företag som jobbar med jämställdhet, men som ändå upplever att väldigt få kvinnor söker sig till dem, berättar Janni.

Kanske är det gemensamma ansvaret som faktiskt är nyckeln, jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är en människofråga.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Sigma