Karriärstips

Vilka frågor ska Du ställa under arbetsintervjun?

Oavsett hur förberedd du är, så kan en arbetsintervju vara en nervkittlande och ibland stressande upplevelse. Du måste svara på en mängd frågor rakt upp och ner. Dessutom måste du sälja in dig själv till rekryteraren. Ibland är det även ett helt rum människor du inte känner som du ska göra ett gott intryck på. Så när det väl kommer till att du ska ställa frågorna om din potentiella arbetsplats, har det då hänt att det blir helt blankt i huvudet, och du egentligen bara vill därifrån så fort som möjligt? Det har förmodligen hänt de flesta.

I dagens rekryteringsprocesser är det mycket vanligt att den som intervjuar rundar av intervjun med att du ska ställa frågor om arbetet, arbetsplatsen eller vad du finner intressant. De frågor du ställer kan i dessa fall avgöra om du får jobbet eller inte. Det gäller alltså att ställa ”de rätta” frågorna, som imponerar på intervjuaren samtidigt som du får ut värdefull information kring ditt nya jobb.

  1. Vad fick dig att välja just mitt CV för en arbetsintervju?

Denna fråga är spännande då du som kandidat dels får feedback på vad som är tilltalande i ditt CV för olika roller du söker. Du får intervjuaren att berätta närmare vad med dina erfarenheter som väckte deras intresse och nyfikenhet kring dig. Dessutom kastar det över bollen lite på intervjuaren som i vanliga fall har övertaget i frågan ”Varför ska vi anställa just dig?”.

  1. Vad är de största utmaningarna företaget har just nu?

Genom att fråga kring utmaningar som företaget har får du en bild av vad de tycker är allra viktigast just nu. Allt från att de saknar en specifik kompetens (den du kanske har). Till att de konkret behöver fler anställda för att hantera den nuvarande arbetsbelastningen. Det gör att du får en större förståelse och kan också tillägga hur du skulle hantera dessa utmaningar. Här kan du vara lite kritisk också. Har företaget utmaningar fsom inte matchar med det du är villig att ta dig an kanske det inte är rätt jobb för dig.

  1. Vad skiljer er mest från era konkurrenter?

Givetvis har du gjort en liten förstudie på företaget och dess konkurrenter innan intervjun. Dock ger frågor som denna intervjuaren en bra indikator på att du har kommit påläst. Du har faktiskt har ett genuint intresse av att veta deras sida. Det som är bra med denna fråga är också att personen som intervjuar dig har möjlighet att berätta exakt varför du skulle välja dem framför deras konkurrenter. Det är alltid kul att prata om sig själv, och här kan du lista ut företagets främsta USP:ar.

  1. Var är företaget om fem år?

Generellt en väldigt ovanlig fråga att ställa, men ack så spännande att få höra svaret på speciellt om du får möjligheten att bli intervjuad av ägare eller VD. Att ett företag har framtidsvisioner och mål är viktigt. Genom att fråga var de ser dem själva inom de närmaste åren visar du på att du är intresserad på att vara med i deras utvecklingsresa samtidigt som får koll på att företaget kommer utvecklas i den inriktningen du är intresserad av.

  1. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

Innan du börjar på ett nytt arbete kan det vara bra att veta hur utvecklingsmöjligheterna ser ut. Dels generellt på företaget, men också för dig. Finns det en plan för medarbetarnas vidareutveckling kan vara viktigt att veta. Samtidigt som det kanske är viktigt för dig att veta hur din position kan utveckla sig med tid. Att hoppa på ett nytt jobb utan möjligheter att utvecklas kan för många inte vara särskilt önskvärt. I denna fråga kan du även baka in hur introduktionsperioden för tjänsten ser ut. Som vi alla vet är introduktionen någonting som kan bli avgörande dels för huruvida du kommer trivas men också hur du kommer kunna prestera i arbetet.

  1. Vad uppskattar du mest med att arbeta här?

Igen en fråga för att skjutsa tillbaka bollen på intervjuaren. Det är lätt att skriva en ”Så är det att arbeta här” på sin webbsida. Men hur väl lever orden upp till verkligheten? Detta ger även er en möjlighet att bli mer personliga med varandra så att allt inte handlar om kompetenser och erfarenheter. Kan personen inte ge ett bra svar på denna fråga, kan du dock nog se varningsklockorna för hur arbetsplatsen faktiskt är. Du får reda på mer hur de anställda faktiskt uppfattar arbetet och vad företaget har att erbjuda.

  1. Hur skulle dina kollegor beskriva dig som chef?

Har du möjlighet att träffa den som potentiellt skulle bli din framtida chef, så är det en given fråga att ställa under arbetsintervjun. Att ha en bra chef kan avgöra om du kommer trivas på arbetsplatsen eller inte. Därför är det viktigt att kvalitetssäkra att de uppfyller de krav du har. Att de ska berätta hur deras kollegor skulle beskriva dem är ett vanligt knep som även rekryterare använder. Detta för att få en bredare bild och inte bara chefens perspektiv. Fråga gärna vad den vanligaste feedbacken de får är. Både positivt och konstruktivt. En chef som är medveten kring sina brister är oftast mer ödmjuk och lättare att arbeta med.

  1. Det skulle vara kul att se hur ni sitter, kan du visa mig runt?

Har du fått en bra känsla av intervjun och är fortsatt intresserad av tjänsten? Be då om att få en kort tur på kontoret! Det blir en mer avslappnad avslutning på intervjun. Ni har möjlighet att prata allmänt en stund och interagera mer naturligt med varandra och du särskiljer dig också med största sannolikhet från andra kandidater. När du får en tur runt kontoret får du även möjlighet att göra en snabb scan på hur de potentiella kollegorna är. Du kan se hur du skulle uppskatta lokaler och hur stämningen generellt är.


Gällande dessa frågor så är det givetvis så att det inte är nödvändigt att ställa alla åtta av dem på raken. Det bästa när det kommer till arbetsintervjuer är att försöka väva in dina viktigaste frågor i intervjun. Att genom öppna frågor få samtalet dit du vill för att kunna få fram den informationen du är intresserad av. Försök även att undvika att ställa de väldigt uppenbara frågorna med självklara svar. Svar som du genom din förberedelse enkelt kan hitta på företagets webbsida. Slutsatsen blir egentligen att du ska vara förberedd både genom att vara påläst kring företaget och tjänsten. Fundera ut innan intervjun vilka frågor som är viktigt för just dig att få svar på.

Kom till lediga jobb för dig som ingenjör