Karriärstips

Varför söker sig ingenjörer till gig ekonomin?

Ett sedan länge bekant uttryck och ord i musikbranschen är gig och giga, helt enkelt när artisten bokat in att uppträda och får betalt direkt efter utförandet. Senaste åren har det dock pratats mycket om ett relativt nytt begrepp: Gig ekonomin, som nu börjar bli en naturlig del av arbetsmarknaden där det beräknas vara runt 30 procent av svenskar som på något sätt gigar där hela att 87 procent kan tänka sig att bli konsult.

Både ingenjörsyrket och gigandet är i stor utsträckning projektbaserade uppgifter med en tydlig tidslinje där syftet med projektet är definierat. Det som gör det enkelt för ingenjörer att arbeta i gig-format, är att det är lätt att lista vilken erfarenhet, kunskap och vilka skills en besitter utifrån tidigare uppdrag och utförda projekt. Därefter går det att matchas ihop med behoven på marknaden. De flesta områden och industrier som söker ingenjörer har i någon form projektanställda gigare i konsult- eller frilansformat. Det blir alltså lättare att anpassa sitt arbetssätt som ingenjör, då arbetsformen redan är likt i utformandet.

Fler arbetsområden än bara design

En annan fördel med att anamma gigandet är att det finns utrymme att antingen förbättra eller använda sina expertisområden, vilket kan gynna karriären otroligt mycket längre fram. Gig ekonomin skapar alltså incitament till att kontinuerligt utvecklas, på arbetstagarens egna initiativ och villkor. Detta gör att kompetensen generellt utvecklas på marknaden, men också att konkurrensen blir hårdare och uppdragen bättre utförda. Det gäller då att ta ansvar över sin egen utveckling och ha de kunskaperna som marknaden efterfrågar om du ska giga, annars finns det risk att du hamnar efter. Kunskap och färdigheter kommer alltid vara högt värderat i en föränderlig arbetsmarknad. Ingenjörer å andra sidan har något av ett lyxproblem i att det finns risk att bli för specialiserad. Där det dagliga arbetet innefattar en handfull med specifika uppgifter och kunskapsområden som gör att du blir oerhört kompetent i ditt område – till priset av att tappa andra viktiga skills som kan vara viktiga vid sökandet av nytt jobb. Genom att giga har ingenjörer istället full koll på vilka kunskaper som behövs för att bli anlitad i de projekten de vill arbeta i, och kan hålla sig à jour med vad marknaden eftersöker.

Ett nytt sätt att arbeta

I och med att det är arbetstagarens marknad blir det därför allt viktigare för arbetsgivare att hänga med i vad ingenjörer letar efter när de söker arbete för att kunna matcha och anpassa arbetsmarknaden framöver. Företagen måste finnas där ingenjörerna finns. Gig ekonomin har ändrat hur vi ser på frilansande och vi kommer med största sannolikhet kunna se fler projektanställningar fram över, med ingenjören i fokus, inte nödvändigtvis företaget som det varit tidigare. Men visst finns det fördelar för företagen också med att anlita gigare. Även här ger flexibiliteten i arbetsformen möjligheten att kunna anställa någon med just den specifika kunskapen eller erfarenheten som behövs där och då i det projektet. Detta ger i sin tur en högre kvalitet på arbetet vilket gynnar både företagen och ingenjören. Slutsatsen är att gig ekonomin med stor sannolikhet kommer bli ännu vanligare, med en win-win för de som väljer att anamma konceptet, både som företag eller ingenjör.


Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster