Karriärstips

Switch | ”Som Airbnb för eleffekt” - E.ON

Text framtagen i samarbete med E.ON

Sveriges elnät står inför stora utmaningar. Sättet att producera och använda el förändras, samtidigt som samhället behöver mer el och effekt än någonsin. När elnätet inte räcker till hotas tillväxt, jobb och i förlängningen Sveriges ekonomi. Nu krävs innovationer i absoluta framkant – som SWITCH.

Samhället genomgår en enorm omställning där icke förnybar energi i allt större utsträckning ersätts av förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Elen i sig är det ofta ingen brist på, utan den stora utmaningen är effektbehovet – att kunna överföra tillräckligt med el där och när det behövs. Elnäten har helt enkelt inte alltid kapacitet nog att klara av behovet av elöverföring.

"Det kan till exempel handla om ett företag som vill bygga en fabrik på en viss ort, där elnätskapaciteten inte räcker till. Konsekvensen blir att etableringen skjuts upp eller i värsta fall ställs in och kommunen går miste om viktiga arbetstillfällen."

Christoffer Isendahl, projektledare inom SWITCH-projektet

Digital marknadsplats för eleffekt

E.ON-innovationen SWITCH erbjuder en banbrytande lösning på kapacitetsbristen. Det är en kommersiell produkt som bygger på handel av eleffekt – el på en given plats och tid – vilket frigör utrymme i elnätet. Säljaren kan exempelvis vara en fabrik som under vissa tider väljer att avstå en viss mängd effekt, medan köparen är något av elnätsbolagen som då kan frigöra utrymme i nätet. Detta är det vanliga upplägget. Men det finns även en annan lösning, som är än mer i framkant.

– Vi har även ett peer-to-peer-koncept där elanvändarna köper och säljer direkt av varandra, utan ett elnätsbolag emellan. Som ett AirBnb för eleffekt, kan man säga. Den lösningen är i ett tidigare skede i utvecklingen, men om vi lyckas implementera den fullt ut kommer det göra en enorm skillnad, säger Christoffer Isendahl.

Illustration Smart market

”Superkul och superrelevant”

Enligt Christoffer är SWITCH ett bra exempel på varför han är stolt över att jobba på E.ON. Och det tycks vara blandningen av det stora och det lilla, som attraherar honom i vardagen och gör jobbet roligt och meningsfullt.

E.ON är ett superkul bolag i en superrelevant bransch. Det är SWITCH ett bevis på. Blandningen av å ena sidan storlek och ekonomiska muskler, och å andra sidan innovationer i framkant gör att man kan göra skillnad på riktigt.

Dyk djupare i SWITCH

Det här är bara början. Ta reda på mer om framtiden för SWITCH, vilka som gör det möjligt och hur det går till att bli partner. 

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster