Karriärstips

Smart stöd vid livslång medicinering

Text skriven av Prevas i samarbete med Pilloxa

Startupföretaget Pilloxa AB har i samarbete med Prevas AB utvecklat en lösning för medicineringsstöd för patienter med ofta livslånga medicinintag. Genom att kombinera mjuk- och hårdvara med Internet-of-Things och uppkoppling har de tagit fram en både smart och framtidskompatibel produkt. 

Grundarna till Pilloxa träffades i samband med ett innovationsprogram inom medicinteknik i samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Landsting (SLL). Det började som ett tvärvetenskapligt projekt med både läkare, ingenjörer, ekonomer och designer där gruppen fick tillgång till en klinik under åtta månader för att identifiera behovet av den lösning de nu tagit fram.

Det finns många människor med kroniska sjukdomar där behovet av stöd vid medicinering är tydligt. Många tänker först på äldre personer som bor hemma och glömmer att ta sina mediciner, men det är betydligt fler personer under 65 än över som tar medicin.

Smarta idéer som blir verklighet
Tekniskt är Pilloxas lösning en produkt för framtiden där de tar stöd av ny möjliggörande teknik. Idag handlar det om att erbjuda vård i hemmet med stöd av Internet-of-Things (IoT), ofta med en mobil inblandad i processen. Prevas arbetar mycket med denna typ av verksamheter, det vill säga startupföretag med avstamp i spännande idéer. För att klara välfärden är lösningar som denna en avgörande och både eHealth och Life Science är viktiga fokusområden för Prevas.

– Pilloxas produkt fokuserar mer på hälsa än på sjukdom, vi vill hjälpa och stödja alla med kronisk sjukdom på deras villkor, säger Francesco Mazzotta, medgrundare och VD på Pilloxa. Den omfattar både en mobil applikation och en fysisk hårdvara; idag använder alla mobilen och det mesta vi gör är på något sätt kopplat till den, så det är naturligt att även stöd för medicinering borde finnas där.

– Att arbeta med denna typ av bolag är fantastiskt roligt för att relationen blir så engagerande, berättar Maria Månsson, director, innovation and research på Prevas. Det är också spännande med nya, friska och ofta djärva idéer och vi får dessutom möjlighet att bidra till att världen blir lite bättre.

Samtidigt gäller det att ha rätt perspektiv för att göra det bästa möjliga av de ofta begränsade resurserna. Fokus ligger på att få fram en kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt för företaget att gå vidare.

– Det är utmaningen med denna typ av eldsjälsföretag, att ge dem förutsättningar att komma ut på marknaden, förklarar Maria.

Partner med spetskompetens inom EMC
Pilloxa valde Prevas både för att de har rätt kompetens inom medicinteknik och sin spetskompetens inom EMC, avgörande för certifieringen av medicinsk hårdvara. Deras EMC-laboratorium möjliggjorde också test och utvärdering innan den formella certifieringen.

– Prevas representerar dessutom en flexibilitet och förståelse för våra behov med hänsyn till både budget och vikten av att komma framåt, berättar Francesco. Beroende på utvecklingsprocessen har det funnits behov av att varva upp eller dra ner på resurserna. Här fungerar Prevas väldigt bra vilket har varit avgörande.

Prevas personal har varit med under hela projektet och när Pilloxa behövt återkoppling så har de oftast kunnat få besked direkt. Prevas har bland annat utvecklat kretskortet efter Pilloxas specifikationer och medicinboxen klarade EMC-mätningen vid första försöket. Eftersom utrymmet där elektroniken sitter är så litet var även det en utmaning i sig.

– Formfaktorn var svår med begränsat utrymme och smala kort och därmed stora designrestriktioner, förklarar Maria. Samtidigt måste vi möta kraven på funktion, kostnadseffektivitet och regelverk som EMC.

Den fysiska hårdvaran är liten och mycket diskret – men den är mycket smart. Med sensorer registrerar den när medicinen tas och påminner bara om patienten missar en dosering samt samlar in statistik automatiskt.

– Målet är att stödja patienterna under hela deras resa på ett enkelt och smidigt sätt, fortsätter Francesco. Samtidigt interagerar lösningen med patienten och drar nytta av deras input för att bli än mer anpassad och smart.

Smart produkt som kan rädda liv
Statistiken visar hur ofta medicinen tas vid rätt tidpunkt och vilka avvikelser som finns. Tanken är att informationen som genereras från medicinboxen ska kunna användas för att förutspå användarbeteenden och även integreras med exempelvis e-hälsodatabaser och apotek.

– Resultatet är en kombination av hård- och mjukvara där mjukvaran är till för att engagera patienten och hårdvaran för själva medicinen, summerar Francesco. Vi har hittat en bra balans mellan form och funktionalitet.

Ett konkret exempel på betydelsen av Pilloxas lösning är de patienter som genomgått en njurtransplantation och måste ta immunosuppressiva mediciner livet ut. Bortstötningsrisken är livslång och du märker ingenting själv om du missar en medicinering. Ett av fem organ som stöts bort blir bortstött på grund av dålig följsamhet vid medicineringen, så problemet med patienter som inte tar sin medicin är ett mycket reellt problem.

– Det här är framtiden och vi ser allt fler applikationer av den här typen, avslutar Maria. Ofta är det en hårdvara i botten som med hjälp av uppkoppling och IoT-applikationer hjälper människor i olika situationer. Det här är en verkligt framtidskompatibel produkt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Maria Månsson, Director, innovation and research, Prevas AB, e-mail

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Prevas