Karriärstips
Sponsrat innehåll skrivet av E.ON

På Händelöverket finns värme som räcker till alla

Händelöverket är en varm plats i dubbel bemärkelse. Stark teamkänsla, ständig framåtanda och fokus på hållbarhet skapar en miljö där alla mår bra. Driftteknikern Lisa Gustafsson och skiftchefen Josephine Liljegren är några av medarbetarna som trivs med sina arbeten på E.ONs kraftvärmeverk. 

På kraftvärmeverket på Händelö bidrar alla medarbetare till att maskineriet hålls igång, dag som natt.

– Här på driften jobbar vi skift, vilket passar mig utmärkt. Ett tag arbetade jag dagtid. Men jag känner mig mer fri nu. Skiftarbetet innebär visserligen att jag ibland jobbar kvällar, helger och nätter. Å andra sidan är jag ledig långa perioder och hinner då umgås massor med min familj, säger skiftchefen Josephine Liljegren, som har jobbat på Händelöverket sedan 2002.

Hennes kollega Lisa Gustafsson, som jobbat här cirka två år, ingår i ett annat av de totalt sex skiftlag som sköter driften på Händelöverket.

– Vi är nio personer i varje lag och vi kommer varandra otroligt nära. Min grupp är som en familj, där vi lärt känna varandra på djupet och respekterar allas sidor. Alla är inte glada och uppåt jämt, säger Lisa.

Energibranschen är spännande och välkomnande för alla, oavsett kön

Josephine Liljegren

Merparten av medarbetarna i driften är killar. Men varken Lisa eller Josephine känner att de blir särbehandlade på något sätt.

– Vi har blivit fler tjejer sedan jag började jobba här. Det är glädjande. Jag önskar att fler får upp ögonen för att energibranschen är spännande och välkomnande för alla, oavsett kön, säger Josephine, som blev chef för några år sedan.

– E.ON har ett arbetssätt där vi hela tiden noterar allt som händer i produktionen på stora skrivtavlor. Vi skriver också upp våra idéer om vad som går att utveckla inom verksamheten. Denna rutin gör att alla får sin röst hörd. Här får vi vara med och påverka, vilket leder till god stämning och att vi känner oss delaktiga och viktiga, säger Lisa.

Just nu gör E.ON sin största satsning någonsin och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi.

– Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. Vi gör stora investeringar för att skapa ett samhälle som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad. Vi, våra kunder och alla vi som delar på den här jorden är en viktig del i den omställningen, säger anläggningschefen Malin Hazard.

Genom att satsa på kraftvärme kombinerar E.ON energieffektivisering och minskad klimatpåverkan med en trygg och leveranssäker energiförsörjning. Inte bara till kunderna i Norrköping, utan även till Söderköpings fjärrvärmekunder, vars fjärrvärmenät är sammankopplat med Norrköpings.

– Genom att jobba på E.ON får jag möjlighet att påverka utvecklingen, så att vi som individer och vår miljö ska bli hållbara över tid, avslutar Malin.  

Källa: Norrköpings Tidningar och Folkbladet

Fakta: Händelö kraftvärmeverk

E.ON Sverige producerar och levererar energi till den nordiska marknaden. Tillsammans med sina kunder skapar E.ON affärer för hållbar stadsutveckling.

Händelöverket i Norrköping byggdes 1982 och är idag ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Här eldas restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall. Energin i bränslet omvandlas tillel och fjärrvärme, men också till processånga som levereras till Lantmännen Agroetanol för produktion av drivmedelsetanol. 

Upp till 90 procent av energin i bränslet kommer till nytta, eftersom el, värme och ånga produceras samtidigt.

Händelöverket är navet i Händelö Eco Industrial Parks om bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns nu ett kluster av eko-industrier som använder varandras bi- och restprodukter.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster