Karriärstips

Karriärtips från Experis - Vikten av att välja rätt referenser

Sista steget!

I slutet av en rekryteringsprocess är det dags för referenstagning.

Anki Snis på Experis IT jobbar sedan 10 år med rekrytering av IT-specialister och delar nedan av sig av sina tankar kring referenser. Vem skall man välja och inte välja och vem är en bra referent?

Anki poängterar att referenstagning är en helt naturlig del i arbetet kring att skapa sig en så god bild som möjligt av kandidaten, både kring arbetsmässig kapacitet men även utifrån hur man interagerar på en arbetsplats och vilken typ av medarbetare, kunder och chefer man trivs bäst och utvecklas mest ihop med. Förhoppningen är också att referensen bekräftar den bild av kandidaten som man skapat sig under tidigare intervjuer.

Referenstagning sker i allmänhet så sent som möjligt i en process. Har du kommit så långt innebär det att du som kandidat är höggradigt aktuell för tjänsten och redan har gjort ett mycket gott intryck på både rekryterare och rekryterande chef.

Vilka referenser bör man välja?

Svaret på detta börjar i andra änden.

Du skall aldrig lämna en nära släkting! Aldrig!

Det viktiga är att referenter du väljer att lämna ska på ett informativt sätt kunna bekräfta hur du är som person, i professionella och arbetsrelaterade situationer. Dina referenser ska kunna beskriva hur du har valt att agera i vissa lägen på er gemensamma arbetsplats, vilken roll du har tagit i grupper, hur du har hanterat eventuella utmaningar- hur du har vänt vissa av dina eventuella svagheter till styrkor. Företrädesvis är detta personer som varit din chef eller på annat sätt arbetslett dig.

Är du nyutexaminerad och inte har ett naturligt kontaktnät att vända dig till så fungerar ofta en handledare av exjobbet, din chef under sommarjobbet eller någon du gjorde ett projektarbete med.

Att tänka på

Vidtala alltid dina referenter innan du lämnar ut deras kontaktuppgifter och informera dem gärna om vem som förväntas ringa och ev också vilken tjänst du är aktuell för.
Undvik också att skriva ut kontaktuppgifter till referent t ex i ditt CV. Var rädd om dem och lämna endast ut uppgifterna när du är i slutskedet av en rekryteringsprocess.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster