Karriärstips

Jag har utvecklats otroligt mycket som både ledare och person

Mostafa Toweny och Magdalena Norman har mycket gemensamt. De trivs båda i ledarrollen - vilket de har fått utlopp för hos Scania i rollen som gruppchef inom produktion.

DE HAR TAGIT sig till gruppchefsrollen på Scania via väldigt olika vägar. Personlig utveckling har varit deras drivkraft. Magdalena Norman har arbetat på Scania i sju år, och säger själv att hon är ”uppfostrad” i bolaget. Hennes resa började som montör. Intresset för ledarskap har med tiden växt och i dag gör hon en gruppchefspraktik på sex månader:

– Min tidigare erfarenhet gör att jag vet vad montören behöver för att vara framgångsrik, och vilken typ av ledarskap som krävs för att man ska kunna utvecklas i sin roll.

MOSTAFA TOWENY sökte sig till Scania efter en tid i en liknande roll hos ett globalt, svenskt storföretag.
Han sökte efter en ny arbetsgivare som kunde utmana honom. Scania blev en perfekt matchning:

– Det har visat sig att jag gjorde rätt val. Jag har utvecklats otroligt mycket som både ledare och person under min tid hos Scania.
Bolaget är fokuserat på ledarskap, individuell utveckling och att underhålla den tekniska kompetensen hos de anställda. Vi lär av misstag och utvecklar ständigt processerna. Det gör att ingen dag är den andra lik, säger Mostafa Toweny.

LAGARBETE OCH STOLTHET LÄGGER GRUNDEN
Lagarbetet genomsyrar Scania. Visionen är att utveckla bolagets alla roller parallellt, där gruppcheferna ska leda det dagliga arbetet. Både Mostafa och Magdalena är verksamma inom den produktionsenhet som tillverkar axlar och växellådor. Totalt arbetar 1000 personer vid enheten, och ett starkt ledarskap bidrar till att 460 högkvalitativa växellådor om dagen kan produceras för
kunder över hela världen.

– Vi brukar säga att kedjan är lika stark som sin svagaste länk. Om alla gruppchefer bara tänker på sitt område blir det omöjligt att leverera. Lagarbetet är det viktigaste som finns i det här bygget. För att behålla vår starka ställning på marknaden måste vi ständigt rannsaka oss själva. De festa bolag som satsar på att förbättra processen missar individen, och vice versa. Det som gör att Scania sticker ut är att vi utvecklar båda sidorna samtidigt, säger Mostafa.

HAN MENAR ATT det värderingsdrivna arbetet, den starka tron på individen och den kontinuerliga utvecklingen är det som lägger grunden till de framgångar som bolaget har upplevt:

– På alla arbetsplatser kommer det enkla dagar, men också tungare dagar. Då hjälps vi åt, som ett lag, och vi klarar utmaningarna av den anledningen.
Det är just viljan att utvecklas och att hela tiden lära som gjorde att jag valde den här arbetsplatsen – och som har gjort att jag känner en stolthet varje dag. Arbetet handlar inte bara om växellådor. Vi möjliggör bussarna som gör att folk kan åka till jobbet, som gör att brandbilen kan ta sig fram till olycksplatsen, eller lastbilen som kör varorna till mataffären.

MAGDALENA NORMAN håller med om beskrivningen:
– Det är just stoltheten som jag tycker är nyckeln. Jag pratar väldigt mycket om just stolthet för mitt arbetslag. Som Mostafa säger kan det komma tunga dagar, men vad beror det på? Jo, det beror på att våra lösningar är så pass eftertraktade, att de växellådor vi bygger är efterfrågade över hela världen, avslutar hon.

OM SCANIA
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder.
Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes
av servicerelaterade tjänster.

Text : Joakim Johansson Foto: Adrian Beck

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Scania