Karriärstips

Trainee: Djelil Daebes, Svevia

Djelil har genom Svevias traineeprogram idag en anställning som projektingenjör. Med traineprogrammets stora variation av uppgifter står han idag väl rustad för att ta sig an kommande utmaningar tillsammans med Svevia.

Hur hamnade du på Svevia?

Jag hade från början bestämt mig att det är genom ett traineeprogram som jag vill börja mitt yrkesliv. Svevias annons om deras program lät mycket lockande och just det jag letade efter.

Vad fick du göra som trainee?

Genom traineeprogrammets upplägg har jag bland annat fått prova på arbetsledning, upprätta tidplaner och kalkyler, kommunicera med beställare och entreprenörer, hantera kontraktsfrågor och mycket annat. Tack vare stor uppbackning av kollegor och chefer fick jag i slutet av programmet chansen att vara platschef för ett eget projekt. Vi har även fått genomgå en lärorik ledarskapsutbildning som jag än idag reflekterar över och försöker nyttja.

Hur upplevde du programmet?

Jag upplevde traineeprogrammet som väl genomtänkt och påkostat med många träffar och intressanta kurser. Som trainee får man stor uppmärksamhet i organisationen och man känner att chefer backar upp en.

Vad var mest givande under traineeprogrammet?

Att få se många delar av organisationen, det stora nätverket man hinner bygga upp, samt ledarskapsutbildningen. Svevias storlek är perfekt för en nyutexaminerad då företaget har en bred verksamhet men ändå korta vägar uppåt. Som trainee har man fått ett brett kontaktnätverk med bland annat många högt uppsatta chefer i väldigt olika verksamhetsområden, vilket jag tror hade varit svårt i andra företag. Utöver detta får man en bra kunskapsgrund att stå på som tillsammans med ledarskapsutbildningen gör att programmet får full pott!

Vad väntar du dig framöver?

Idag jobbar jag som projektingenjör – vilket för min del innebär att bland annat åka runt till platschefer och hjälpa till med att planera projekt genom att upprätta tidplaner och produktionskalkyler.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Svevia