Karriärstips

Här får hundarna gott om överskottsenergi

Text framtagen i samarbete med E.ON

Spill från glassfabrik värmer djursjukhus

Av alla innovationer på E.ON tillhör ectogrid™ de allra mest spännande. Ett lokalt energisystem som balanserar energiflödena både inom och mellan fastigheter, på ett sätt som ger stora fördelar för såväl planet som plånbok. Potentialen i lösningen är enorm.

Med ectogrid™ kombinerar vi på ett banbrytande sätt fjärrvärme- och fjärrkylningsteknik med värmepumpsteknik. Det är en patenterad lösning som ansluter värme/kyla-behov mellan olika fastighetsägare och fastigheter. I Halland har exempelvis en glassfabrik och ett djursjukhus anslutits till samma system. Överskottsvärmen som kylmaskinen i glassfabriken avger används för djursjukhusets värmepump. Och på samma sätt används sedan överskottskylan från värmepumpen till glassfabrikens kylmaskin.

"När vi balanserar energiflödena på det här sättet behöver inte värmepumpen eller kylmaskinen i respektive byggnad jobba lika hårt. Detta är givetvis både ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt."

Kamilla Björkman, Head of ectogridectogrid™ and Digital på E.ON


Enkelt plaströrssystem

Trots att ectogrid™ på många sätt ligger i teknisk framkant är lösningen i grund och botten ganska enkel. Två plaströr grävs ner i marken mellan fastigheterna, ett för värme och ett för kyla. Rören är lågtempererade och oisolerade, vilket gör att den omgivande marken kan användas som energilager när det behövs. En annan viktig fördel med lösningen är att även lågvärdiga värme- och kylöverskott tas tillvara. E.ON har till exempel skrivit ett avtal med en industrikund i Landskrona som har stora mängder lågtempererad spillvärme som kan återvinnas i ectogrid™.

– I exempelvis fjärrvärmenätet kan vi endast ta emot högvärdig spillvärme, vilket gör att majoriteten av all spillvärme går förlorad. Med ectogrid™ däremot, som ju är ett lågtempererat energinät, minimerar vi energiförlusterna, säger Kamilla Björkman.

Illustration över ectogrid™

Optimeras med ectocloud™

Alla värmepumpar, kylmaskiner och elmätare som ingår i ett ectogrid™-system är uppkopplade till programvaran ectocloud™. Här samlas användarnas data och beteenden in, tillsammans med väderprognoser och uppgifter om aktuell tillgång på förnybar el. Tack vare det här kan elektriciteten i nätet hela tiden användas där den behövs som mest.

”Oemotståndligt”

Kamilla Björkman har en lång och gedigen erfarenhet och har hunnit med mycket under sitt yrkesverksamma liv. Hon jobbade på E.ON i över två decennier innan hon 2015 tog jobbet som vd på ett tillväxtbolag inom IoT-lösningar. Men fem år senare kom hon alltså tillbaka – tack vare ectogrid™.

Jag har genom åren haft förmånen att få jobba i massor av spännande projekt och roller, men ingenting har känts lika oemotståndligt som ectogrid™. Jag är syftesdriven som människa, och är det någonstans jag kan göra skillnad så är det just här.

Dyk djupare i ectogrid™

Nyfiken på alla fördelar med det innovativa energisystemet? Läs mer om energirevolutionen ectogrid™ och var du hittar lösningen just nu.

Läs mer om ectogrid™