Karriärstips

Gästskribent Caroline Svensson träffade SCA:s Katarina Brantin

SCA är ett fascinerande företag som länge intresserat mig. För att ta reda på mer om verksamheten och hur det är att jobba där besökte jag SCA Hygiene Products i Mölndal. Där fick jag möjligheten att träffa Katarina Brantin som jobbar med Six Sigma, ett område som jag själv läst en projektkurs i nyligen. Mitt intresse och nyfikenhet för SCA fanns redan innan besöket och jag kan säga att det inte blev mindre efter mitt möte med Katarina. Så fort jag klev in i entrén på SCA kände jag den trevliga atmosfären på arbetsplatsen. Det var öppet, stort och fräscht, och jag blev trevligt bemött redan i receptionen. Under mitt samtal stärktes mitt första intryck av att det är en god stämning och bra sammanhållning bland kollegorna, jag fick en ”småbolagskänsla” trots att det är så stort och globalt.

På SCA coachar jag ingenjörer i att göra ständiga förbättringar”

Katarina Brantin, en före detta kemidoktoranden, tog steget ut i näringslivet och sökte sig senare till det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA med försäljning i mer än 100 länder. Hon är utbildad civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg och tänkte sig en framtida karriär inom forskning. Idag har hon en roll som Master Coach och designar och implementerar kvalitetsmetodiken Six Sigma inom SCAs hygienverksamhet i Göteborg.

Berätta om ditt jobb på SCA!

– Jag ingår som specialist inom metodikområdet Six Sigma för olika projekt. Jag ansvarar för att utveckla och implementera grundprinciper som Six Sigma går ut på. Det kan exempelvis handla om att ta fram riktlinjer och verktyg för att skapa en djupare förståelse för våra kunder, konsumenter och

andra intressenter och utifrån det balansera kravsättningen för de hygienprodukter vi utvecklar.

Hur kom det sig att du började jobba inom detta område?

– Innan jag började på SCA deltog jag i en utbildning i Six Sigma Black Belt för min dåvarande arbetsgivare och blev certifierad vilket innebar att jag fick undervisa och coacha andra i metodiken. Jag jobbade med metodiken i 3 år och insåg att jag var bra på att coacha andra.

Vad lockade med SCA?

– SCA är ett inspirerande och genuint företag med en positiv atmosfär och kompetenta människor. Det finns en öppen och teaminriktad kultur och utbudet av arbetsuppgifter och roller är brett. Dessutom är produkterna vi jobbar med, såsom exempelvis Libero blöjor, Libresse bindor och TENA inkontinensskydd, viktiga för kunden vilket gör att jobbet känns meningsfullt.

Vad innebär bra coaching i dina projekt?

– En bra coach osynliggör sig själv och sätter mottagaren i fokus, och ger heller inte alla svar utan låter mottagaren själv få skapa en ”aha” upplevelse. Vi försöker uppmuntra till att bidra till nya sätt att tänka. Jag tror att det är viktigt med en blandning av både kvinnliga och manliga coacher, då blir det en bra kombination av olika sätt att se på saker.

Vilka tips har du till ingenjörer som vill utvecklas i sin yrkesroll?

– Motivation är a och o, tycker man att jobbet är roligt och intressant leder det ofta till framgång. Jag valde SCA för att det finns stora möjligheter att utvecklas som ingenjör inom hela värdekedjan, från skogsvård till utveckling och försäljning av hygienprodukter. Det finns även bra ledare inom företaget, jag har en öppen dialog med min chef som fungerar både som stöd och bollplank i min arbetsvardag och för min långsiktiga karriärutveckling.

Läs mer om SCA

www.sca.com

LinkedIn
Instagram

/Caroline Svensson, Gästskribent Ingenjörsjobb.se

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från SCA