Karriärstips

Direkt in i hetluften!

Att förhållandena på de svenska väg- och järnvägsnäten engagerar många går inte att ta miste på. Infrastrukturen är oerhört viktig i vårt avlånga land och det är Trafikverket som är spindeln i nätet. Redan innan Evelina Holgersson hade tagit sin examen fick hon beskedet. Hon hade blivit antagen till Trafikverkets traineeprogram. Tillsammans med 15 andra traineer påbörjade hon det 18 månader långa programmet september 2014.

Vad studerade du på universitetet?

– Jag läste industriell ekonomi på Linköpings universitet. Det var faktiskt en kurskamrat året över mig som tipsade om Trafikverkets traineeprogram. Hon började året innan mig och talade väldigt väl både om Trafikverket och själva traineeprogrammet.

Hur är programmet uppbyggt?

– En del av programmet är gemensamt för alla 16 deltagare, till exempel en ledarutbildning och studiebesök. Vi kommer från olika bakgrunder, det är bland annat ekonomer, ingenjörer och samhällsplanerare så det blir en intressant dynamik när olika perspektiv möts. I den individuella delen så planerar jag tillsammans med min handledare vilka aktiviteter som passar mig. Jag är placerad som projektledare på avdelningen för trafikinformation.

Hur är Trafikverket som arbetsplats?

– Innan jag började här så var jag lite orolig för att det kanske skulle vara stelt och byråkratiskt att jobba statligt men det är precis tvärtom – en väldigt inspirerande miljö. Genom kontakten med allt från privata företag och myndigheter till trafikanter har jag fått en inblick i Trafikverkets roll som samhällsutvecklare. Att jag faktiskt får vara med och bidra för att skapa ett tillgängligt Sverige och får möjligheten att kunna påverka människors vardag, det är en häftig tanke! Traineeprogrammet har gett mig en helhetsbild av verksamheten och vi har bland annat gjort studiebesök på Hallandsåsen, Marieholmsförbindelsen och Mälarbanan. Att komma ut och se projekten på plats är riktigt roligt.

Hur ser planerna ut inför hösten?

– Nu i höst så driver jag mitt första egna projekt som projektledare. Det handlar om hur vi inom tågtrafiken informerar om ändrad avgångstid så att alla resenärer nås av och uppfattar budskapet rätt. Jag kommer också att praktisera under några veckor på Näringsdepartementet och hos en tågoperatör.

Vad kommer du att göra efter att traineeperioden är slut i februari?

– Då är tanken att jag går in i en projektledarroll på avdelningen för trafikinformation där jag är placerad nu och det ser jag verkligen fram emot.

Korta fakta om Evelina Holgersson

Ålder: 27
Utbildning: Industriell ekonomi vid Linköpings universitet med examen 2014.

Höjdpunken på traineeprogrammet:

– Utbytet med alla härliga trainee-kollegor! Även om vi är utspridda över landet så har vi tät kontakt och det finns alltid någon jag kan vända mig till om jag har ett problem eller undrar över något.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket