Karriärstips

COWI tar krafttag för framtidens industrier

I samarbete med COWI

Kristoffer Kauppinen har alltid haft ett intresse för teknik och att lösa olika former av problem. Att efter naturprogrammet välja någon form av ingenjörsutbildning, vars hela yrke brukar beskrivas som att lösa problem, blev därför ett naturligt val. Efter att studierna på Chalmers var slut var det dags att hitta ett jobb hos en intressant arbetsgivare.

– Jag ville komma ut i arbetslivet, därför var det perfekt när en vän hörde av sig som varit på intervju hos COWI och fått ett bra intryck, och rekommenderade mig att söka jag med. 

COWIs breda verksamhetsbas och tydliga inriktning mot multidisciplinära projekt gjorde att Kristoffer såg chansen att se och verka inom många olika områden redan i starten av karriären. På COWI arbetar Kristoffer med elprojektering och projektledning med inriktning mot industrier. 

– Det roliga med att vara konsult är att man får arbeta med många olika projekt och företag. 

Det som är utmaningen med stora industriprojekt är inte tekniken utan att få samspelet mellan människor att fungera så att alla vet vad de ska göra, berättar Kristoffer. 

Är med och skapar framtidens hållbara samhälle 

De projekt som COWI utför handlar bland annat om ny- och ombyggnationer av industrianläggningar. Att arbeta inom industrin gör att det kan tyckas vara lite problematiskt att lyfta hållbarhetsaspekterna. Vi arbetar bland annat med att hjälpa kund att effektivisera de processer som finns och utmana till hållbarare lösningar, berättar Kristoffer. På så sätt blir industriprojekten ett sätt att jobba mot framtidens hållbara samhällen. Ett exempel är bland annat i Göteborg där COWI har ett projekt tillsammans med Preem för att arbeta med deras gröna diesel. 

Industrierna använder otroligt mycket energi för sina processer. Kan vi göra någonting effektivare eller minska utsläppen har vi vunnit redan där. De industriprojekt COWI hanterar har mycket att vinna på effektiviseringen och det bidrar till att det blir mer hållbart, berättar Kristoffer. 

Det dagliga arbetet 

Det dagliga arbetet för Kristoffer innefattar en mängd olika teknikområden. Det gör att man får en bredare syn på projekten och får vara med i diskussioner kring allt möjligt som inte bara gäller el. Vilket ökar medvetenheten för komplexa projekt med många olika discipliner involverade.

Kristoffer arbetar bland annat med projekt inom processindustrin, kraftvärmeverk och reningsanläggningar. 

– Jag har ofta varit på plats under byggtiden för projekten, vilket jag tycker varit riktigt intressant. Man får se hur det som planerats blir utfört i slutändan och resultatet av den ofta långa projekteringen. 

Internt på kontoret driver Kristoffer ett mindre utvecklingsprojekt gällande ritningshantering från 3D-projekteringsverktyg. 

Arbetet är varierande och genom att hela tiden få göra olika uppgifter är rollen extra intressant. 

Vad är det bästa med projekten du arbetar med? 

Det som gör COWI så spännande är det faktum att vi har så otroligt mycket kunskap inom företaget. I ett projekt kan flera olika discipliner ingå. Det vi ofta kallar för multidisciplinära projekt. Kort förklarat är det som det låter, flera discipliner som samverkar för att projektet ska fortlöpa. Allt från byggavdelning, mark och geo till projektledningen finns under ett och samma tak. Det ger projekten en unik teamkänsla då många involveras samtidigt, berättar Kristoffer. 

– Jag har framförallt varit involverad i multidisciplinära projekt inom industrin. Det första projektet jag hamnade i när jag började på COWI var ett tre år långt industriprojekt mot just processindustrin som vi drev internt. Att få vara med i projekteringsstadiet och följa projektet till driftsättning har varit otroligt lärorikt just med tanke på att jag utförde mycket projektering i början och fick därav direkt feedback från siten när jag var där under byggtiden. 

”Att få vara med i projekteringsstadiet och följa projektet till driftsättning har varit otroligt lärorikt” 

Kristoffer beskriver de senaste två åren på COWI som otroligt intressanta, då han fått se och vara en del av bygget av ett avloppsreningsverk och kraftvärmeverk. Kristoffer verkade i beställarledet och samordnade olika entreprenader. Att leda stora projekt på ett bra sätt innebär både tekniska och administrativa utmaningar, vilket gör att struktur är otroligt viktigt när det är så många människor som skall samspela. Även om man gör sin del är det viktigt att se helheten och att få alla att arbeta mot det gemensamma målet och slutprodukten. 

Internationellt talangprogram 

Hösten 2018 blev Kristoffer en av 24 från COWI globalt, antagen till COWIs internationella talangprogram Accelerator, ett program som pågår under 18 månader. Under programmet träffas deltagarna under tre tillfällen. Träffarna är till för att utveckla deltagarna i bland annat gruppdynamik, stresshantering, mental styrka, ledarskap och business-mindset samt öka nätverket inom företaget. Efter och mellan träffarna finns det möjlighet till feedback från föreläsarna. Deltagarna har även fått mentorer från andra delar av företaget för att ytterligare utöka sitt nätverk och bredda diskussionerna. Detta ger goda möjligheter att fräscha upp den information som lärs ut på träffarna.

– Vi har tre träffar under ett och ett halvt års tid, så blir det lätt att du glömmer av de där bra tipsen ganska fort när det är stressigt i vardagen. Då är det skönt att få återkopplingar med tips igen och få möjlighet att reflektera. 

Framförallt har Kristoffer tagit med sig att du inte är själv i dina tankar när du är stressad, och att det är viktigt att påminna sig själv om det ibland. Även de bästa idrottarna har ibland tvivel på sig själva, så oron finns hos varje person. Att få dela erfarenheter och tankar med andra deltagare gör att du får en bättre förståelse för ens egen känsla. 

– Att delta i detta program ger annat perspektiv i arbetet och möjligheten att fundera över frågor som ledarskap, teamwork och nätverkande, berättar Kristoffer. 

Vad är dina främsta motivationsfaktorer i karriären? 

– Min motivationsfaktor är min nyfikenhet. Det spelar inte så stor roll vad problemet som ska lösas handlar om. Går du in djupare i detaljerna så brukar det mesta bli intressant. Samtidigt vill jag även rekommendera att inte stressa i sin karriär utan hela tiden vara medveten om de val man gör för att ständigt vara i utveckling. Kör man på det så tror jag man både finner det man brinner för och samtidigt får möjligheten att göra sin karriär. 

”Samtidigt vill jag även rekommendera att inte stressa i sin karriär utan hela tiden vara medveten om de val man gör för att ständigt vara i utveckling"


Är du nyfiken på COWI?

De har just nu en mängd spännande att erbjuda, kika in det här

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från COWI