Karriärstips

Blir det nya jobbet rätt?

Hur vet du om en arbetsgivare är rätt? Det är minst lika svårt som att hitta en partner, och man måste som i kärlekslivet kyssa många grodor innan man hittar en prins. Men det finns några tips som gör att du blir bättre när du gallrar, och ger dig ett fokus runt vad du ska titta efter hos en presumtiv ny arbetsgivare.

Många som söker jobb är duktiga på research. Man googlar, pratar med folk man känner och läser alla möjliga data. Men problemet är att det som gör att man trivs eller inte är svårt att upptäcka i årsredovisningar, marknadsplaner, varumärkesstrategier och hemsidor.

Alla företag har kulturer. Det är mer eller mindre tydligt vad ett företag har för kultur, och mer eller mindre strategiskt hur man arbetar med sin kultur. Dessutom kan ledningens bild av kulturen och medarbetarnas skilja sig åt på ett betydande sätt. Den formella kulturen kan spegla varumärkets goda intentioner, men den informella kulturen kan däremot vara enormt straffande och hård. Kulturen är de mekanismer som pågår mellan människor, och jag brukar kalla det för ett företag eller organisations belönings- och bestraffningssystem. Vad för beteenden gillar vi och belönar och vilka bestraffar vi. Man kan tro att alla kulturer gillar proaktivitet till exempel, men tänk en gång till… Det kan vara ett fruktansvärt högt straff på att vara ”för” framåt, duktig och framgångsrik.

När du är på intervju för ditt nya jobb, kolla efter dessa fyra saker:

Se hur människor agerar. Är de vänliga mot varandra, avslappnade och coola – eller stela och obekväma. Hör du liv och skratt i lokalen, eller är det tyst? När man är på intervju, är det vanligt att man är självupptagen och inte spanar in riktigt hur omgivningen är. Det är ett stort misstag och man tappar en möjlighet till information om kulturen. Om det är flera som intervjuer dig, är de strukturerade? Eller pratar de i munnen på varandra? Är det obehaglig stämning, eller är de väl förberedda? Verkar det vara en hierarki mellan de som intervjuer, eller har de ett beteende som speglar en platt organisation?

Lägg märke till de små grejorna. Blev din intervju flyttat? Bokad av och på flera gånger? Bokas du till klockan 8:00 eller 16:30? Bjuder den som intervjuer på kaffe eller té? Följer intervjun en struktur eller är den oplanerat? Verkar frågorna relevanta och genomtänkta eller bara de vanliga ”dina styrkor och svagheter”? Är det snyggt på toaletterna? Det varierar ju hur viktigt man tycker att det är med exempelvis ordning och reda, snyggt runt omkring sig och konst på väggarna, men om du inte ser det du upplever som viktigt – tro på dina observationer!

Kolla särskilt in din nya chef. Folk som slutar på sitt jobb, gör det till övervägande del för att komma undan sin chef. Missnöje med chefen är den absolut främsta orsaken till varför folk säger upp sig, så du kan inte vara för noggrann när du utvärderar din chef. Din chef är den som har makt att ge dig möjlighet att växa, utvecklas och frodas på jobbet – eller inte. Så när du intervjuas, se om chefen har en öppen attityd, har humor och självdistans, och om personen har en optimistisk ton när hon pratar om rollen och möjligheterna.

Konfliktlösning är viktigt. Under en arbetsdag löser vi problem och konflikter på löpande band. Det behöver inte vara stora konflikter eller problem, utan även småsaker som vem som pratar mest på möten, hur man hanterar en medarbetare som ofta kommer sent, eller hur man bemöter vardagsproblem. Hur man hanterar situationer där folk inte är överens, säger enormt mycket om kulturen. Välkomnar man olika syn, eller är det inte populärt om man säger vad man tycker? Såklart kommer ingen chef på en intervju säga att man har lågt i tak och att man inte gillar oliktänkande – men svaren på frågor om hur organisationen tacklar delade uppfattningar eller hur man arbetar med teamen för att samarbetet ska flyta på, de svaren säger en hel del om kulturen som du behöver veta för att ta ställning till om detta blir en bra arbetsplats för dig eller ej.

Skriven av: Anne Grefberg