Karriärstips

Att få utveckla hälsa och hållbarhet på en kemisk anläggning ger mening och utveckling

Skriven i samarbete med AkzoNobel

Hannah brinner verkligen för hälso- och hållbarhetsfrågor och går det då att ha ett mer spännande arbete? Hon arbetar med dessa frågor på AkzoNobel Adhesives anläggning i Kristinehamn som tillverkar lim och hartssystem.

Hannah började som laboratorieingenjör på AkzoNobel för sju år sedan och har under tiden verkligen fått se resultat av sitt utvecklingsarbete. Ett exempel på projekt som Hannah arbetar med är att se över reningen av avloppsvattnet för att det ska följa de krav som ställs genom Industriutsläppsförordningen. AkzoNobel är aktiva inom att minimera utsläpp och producera hållbara produkter.

- Jag har ett komplicerat arbete och måste ta hänsyn till många faktorer i varje projekt, vilket jag tycker är roligt. Ingen dag är den andra lik. Jag uppskattar verkligen kulturen på AkzoNobel eftersom man lägger så stort fokus på säkerhet både för personal och miljö, säger Hannah Heidkamp.

Reglerna är hårda och när verket i Kristinehamn byggdes på 1960-talet var kulturen och reglerna helt annorlunda, kunskapen var inte lika stor om utsläpp.

- Jag ser verkligen de goda resultaten av mitt arbete då vi mäter alla värden löpande, vilket är tillfredsställande. Jag värderar fakta och information högt, säger Hannah.

I slutet av 1990-talet byggdes stora delar av reningsverket om och Hannahs arbete har varit lite av ett detektivarbete, för att identifiera problem i processer och förbättra dem, både här och var. Hannah arbetar nära både ledning och produktion med frågorna och engagemanget är stort.

- När jag gick på gymnasiet tyckte jag att kemi var det tråkigaste ämnet men när jag senare läste receptarieprogrammet på Karlstad universitet, insåg jag hur roligt det är med kemi! Jag bytte till kemiprogrammet och på den vägen är det. Jag var till och med kvar och forskade ett tag efter examen, säger Hannah.

Hannah har nu stor nytta av att ha undervisat på forskningsprogrammet. Hennes ansvar är att förklara komplicerade samband mycket tydligt för de olika yrkeskategorierna i företaget och säkerställa att ledningen är med på de investeringar som måste göras. Hannah är mycket nöjd för hon känner att hon får gehör för sina idéer och sitt ansvarsområde hållbarhet internt. Covid19 har inneburit att Hannah reser mindre internt, hon stämmer ofta av och diskuterar med kollegor på andra anläggningar och det görs numera digitalt.

Hennes tips till andra som vill göra en spännande karriär är att inte vara rädd för att prova nya arbetsuppgifter. Hannah sökte utan att veta om någon tjänst var utannonserad, det gäller att vara lite modig tycker hon.

- Vad har jag att förlora på att bara föreslå? Det värsta som kan hända är ett nej. Det kan dock ta tid och man måste vara beredd på att arbeta hårt för att nå dit man vill. Att ha en stark vision för karriären underlättar, avslutar Hannah.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster