Karriärstips

Annika skapar starka team

Annika Bergholtz signum är att skapa ett gemensamt mindset och gemensamma målbilder för projektteam. Många års erfarenhet av projektledning har lärt henne att projektets framgång till stor del beror på möjligheten att skapa ett starkt team i projektets uppstart.

Det kanske inte är det vanligaste arbetssättet för en projektledare, men för Annika Bergholtz på COWI fungerar det bra. Att investera i teambuilding tidigt i projekten ligger helt i linje med hennes personliga övertygelse om hur man får människor att dra maximal nytta av sin yrkesskicklighet.

För Annika innebär det att bana väg för ett effektivt och framgångsrikt projektteam genom att överbygga gränser, discipliner och kulturer.

ETT GEMENSAMT MINDSET ÄR AVGÖRANDE

I bygg- och anläggningsvärlden är det vanligt att organisationsbeskrivningen avgränsas till medarbetarnas kompetensprofiler. Men ett team sammansatt av tekniska experter betyder inte per automatik ett framgångsrikt projekt, menar Annika.

– Olika personligheter, olika sätt att arbeta och kommunicera och allas olika erfarenheter behöver formas om till ett gemensamt och projektspecifikt mindset redan från början. Annars blir det en tuffare resa längre fram, säger hon.

Annikas arbetssätt bygger på hennes erfarenheter av att leda planering och projektering av ett flertal stora multidisciplinära projekt, främst i hemlandet Sverige. Framgångsfaktorer i hennes projekt har varit effektivt lagarbete och ett gemensamt mindset kring projektmålen.

  • Ett projektteam består av individer med olika personligheter, olika sätt att arbeta och kommunicera och många olika erfarenheter. Det är viktigt att ena alla och skapa ett gemensamt mindset redan i början av projektet. Annika Bergholtz

ATT UNDVIKA ”BATTLE OF THE EXPERTS”

2012 påbörjade Annika sitt mest utmanande uppdrag som projektledare hittills: Västlänken Station Centralen, Göteborgs nya underjordiska centralstation. Projektet var mycket komplext med omfattande dimensioner och med tekniskt utmanande förutsättningar, som svåra geotekniska markförhållanden och närhet till befintliga byggnader.

Mer än 100 personer medverkade i projektet, som genomfördes som ett joint venture tillsammans med ett annat konsultföretag.

– Alla var tekniskt skickliga inom sina områden, och som ingenjörer fokuserar vi mest på de tekniska bitarna, inte de mjuka värdena. Men här var det viktigt för mig att ge alla en helhetssyn på projektet – för att undvika ett ”battle of the experts”, hitta en effektiv projektprocess och skapa en bra arbetsmiljö, säger Annika.

Ett av hennes mål var att skapa ett team där ingen kunde avgöra vem som var från vilket företag. För det krävdes en del teambuildingaktiviteter – bland annat flera workshops för att definiera gemensamma mål och leveranser, och en stor kickoff med en regatta vid kusten utanför Göteborg.

ATT TA FRAM DET BÄSTA HOS ALLA

Annika är övertygad om att människor växer och utvecklas genom tillit och respekt. I början av ett nytt projekt strävar hon efter att tid och resurser avsätts till att arbeta med interaktioner mellan medarbetarna och att skapa en engagerande kultur.

– Om du börjar med att ta människors välmående på allvar brukar vinst och kvalitet följa med på köpet. Då blir det mycket lättare att ta sig förbi de hinder som uppstår i alla projekt, säger Annika.

Det är när motgångarna dyker upp som saker ställs på sin spets och teamets styrka prövas.

– I projektet med centralstationen kom vi tidigt överens om en metod för att hantera motgångar: att påminna varandra om de överenskommelser som vi i teamet hade enats om i början av projektet. Det är precis som med sport: först bestämmer vi reglerna, och sedan jobbar vi tillsammans mot det gemensamma målet.

  • Om teamet får tid att bygga relationer blir det mycket lättare att förstå varandra och kommunicera på ett respektfullt sättAnnika Bergholtz

EN BRA DAG PÅ JOBBET

För Annika innebär tillit och respekt också att alla får uttrycka sin åsikt – och ta ansvar:

– Jag uppmuntrar alla att ta initiativ, inte sitta och vänta på att någon annan ska säga åt dem vad de ska göra. Om du behöver information ska du be om den – boka ett möte eller föreslå någonting. Jag vet att det är lätt för mig att säga, för i Sverige förväntas alla säga sin åsikt. Men jag har sett med egna ögon att det verkligen leder till en öppen och stöttande atmosfär. Det är bra för både projektet och kunden.

Annika trivs som bäst de dagar då hennes teams prestationer blir uppenbara. De dagar då hon lyckats med att sprida engagemang, med känsla av framsteg och resultat. Det kan handla om att fira viktiga milstolpar, men även om mindre saker som att två medarbetare tar ansvar och löser ett problem tillsammans i stället för att ta det vidare högre upp.

– Det är verkligen tillfredsställande. Det är en riktigt bra dag på jobbet.

Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Sponsrat innehåll skrivet av COWI

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från COWI