Snabbfakta

  • Borlänge
  • Eskilstuna
  • Gävle
  • Göteborg
  • Kristianstad
  • Luleå
  • Solna
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Kategorier:

 • Samhällsbyggnad
 • Bygg och anläggning

Ansök senast: 2022-08-24

Planering av trafiksäkerhetsåtgärder på järnväg

Publicerad 2022-08-03

Vill du jobba med planering av trafiksäkerhetsåtgärder på järnväg?

I rollen som planerare är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

På vår enhet jobbar vi med (tidig) planering av åtgärder i anläggningen (infrastrukturen) som skapar nytta för hela landet inom områden som trafiksäkerhet, riktade miljöåtgärder, systemövergripande järnvägsåtgärder mm. På enheten finns också färjesamordnare och kompetens inom trafikmiljöområdet. Vi jobbar i mindre grupper beroende på område och samarbetar mycket med andra både inom det egna verksamhetsområdet och andra delar inom Trafikverket.

Eget ansvar och driv är viktigt, men också utbytet med arbetskamraterna, även om vi jobbar med olika saker och finns på olika platser i landet säger Petra Fluor som blir din nya chef.

Gillar du att jobba som planerare med inriktning mot trafiksäkerhet, framför allt på järnväg, då kanske du är vår nästa kollega.

Utifrån utredningar och förarbeten beskriver och prioriterar du åtgärderna med avseende på tid, kostnad och innehåll, och du är en aktiv part i budgetering och överlämning till utförande organsiation, det vi kallar beställning. I rollen ingår även koordinering mot övriga beställare av åtgärder. Du följer åtgärderna under hela projekttiden och för en dialog med projektledare om ev. ändringar längs vägen. Du ansvarar för uppföljning och rapportering av dina beställda åtgärder.

Många trafiksäkerhetsåtgärder planeras och beställs hos Trafikverkets regioner och uppgiften kan då vara mer av samordningskaraktär. Samordning kan ske genom att ta fram strategier och prioriteringsstöd, eller bidra i erfarenhetsåterföring. Det kan också ske genom uppföljning av såväl volym som effekt av olika typer av åtgärder där det är viktigt att kunna följa upp dem på en samlad nationell nivå. I stort fokus just nu är t.ex. arbetet med OBIS (Obehöriga i spår) och vilka åtgärder som görs inom det området.

Du deltar i eller driver utredningar, inkl. regeringsuppdrag, främst inom trafiksäkerhetsområdet. Det kan handla om nedbrytning och konkretisering av underlag i olika detaljeringsnivå till egna eller regionala åtgärder, att utveckla åtgärder och åtgärdstyper inkl. att driva pilotprojekt där nya typåtgärder testas i mindre skala. I förekommande fall ingår även att vara med i arbetet med att utveckla interna arbetssätt inkl. att ta fram nya eller revidera befintliga styrande och stödjande dokument.

Tjänsten innebär mycket dialog och samordning, och ger en överblick av vad som sker på en bred nivå i Trafikverket. Du har stora möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av infrastrukturen och får en spännande variation av arbetsuppgifter.

Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter där du själv tar tag i frågor och driver processer framåt. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. För att lyckas i rollen är du en person med god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är en god relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du kan anpassa dig till gemensamma lösningar och har ett prestigelöst fokus. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.

Vi söker dig som har:

 • en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 p med inriktning teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • ett par års relevant yrkeserfarenhet inom området planering av fysiska åtgärder i transportsystemet
 • goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete, speciellt inom järnväg (suicid och OBIS)
 • erfarenhet av att arbeta med olika IT-verktyg ur ett planeringsperspektiv (t.ex. Agresso, SSP, BIS m.fl.)
 • kunskap om Trafikverkets ekonomiska planeringsprocess

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Vänligen svara utförligt på de frågor som är ställda i samband med att du skickar in din ansökan, hänvisa inte enbart till ditt CV.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan den finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

I denna rekrytering kan placeringsort diskuteras

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-AH1

Liknande jobb

Publicerad: 2022-08-01
 • Luleå
 • Heltid
Publicerad: 2022-08-08
 • Västerås
 • Heltid