Snabbfakta

  • Luleå
  • Umeå
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Kategorier:

 • Väg och vatten
 • Samhällsbyggnad

Ansök senast: 2022-02-02

Specialist vägutformning till Norrbotniabanan

Publicerad 2022-01-12

Som vägutformare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vi söker dig som idag kanske arbetar som teknikansvarig väg (TA väg), vägprojektör eller uppdragsledare inom vägprojekt.

Vill du arbeta i Norrlands största infrastrukturprojekt? Nu förstärker vi med ytterligare en vägutformare med placering i Umeå eller Luleå!

Den närmsta arbetsgruppen består av specialister inom flera olika ämnesområden som tillsammans stöttar projektet med sina specialistkunskaper. Som specialist inom vägutformning kommer du främst att stötta projekt Norrbotniabanan med frågor som berör de befintliga vägarna (både allmänna och enskilda vägar) som påverkas av järnvägen samt de nya vägarna som krävs för järnvägsanläggningen. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande beroende på i vilka skeden de olika delprojekten befinner sig i för tillfället. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden.

 • Specialiststöd vid framtagande av uppdragsbeskrivningar.
 • Ge stöd i teknikfrågor inom ditt speciallistområde.
 • Medverka på olika former av möten, exempelvis projekteringsmöten, teknikmöten, samrådsmöten mm.
 • Aktivt delta på arbetsmöten (både interna och externa).
 • Löpande ställa och följa upp krav under projekteringen inom området vägutformning och trafiksäkerhet (exempelvis: vägsektion, linjeföring i plan och profil, sidoområdesutformning, vägutrustning mm).
 • Mottagningskontrollera handlingar.
 • Medverka till att erfarenheter förs vidare i verksamheten.

Huvuddelen av arbetet ligger i att stötta projektet inom ditt teknikområde. Du kommer att arbeta i en utvecklande projektmiljö tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi arbetar med succesiv uppföljning i samverkan med konsulter och entreprenörer och din uppgift är att ge dem rätt förutsättningar för sina leveranser.

Som vägutformare har du även möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer. En fantastisk möjlighet att vara med och påverka och driva utveckling inom ditt teknikområde.

Vem är du?

Som person är du analytisk och har förmågan till en helhetssyn utifrån teknik, utformning och ekonomi. Vidare är du utåtriktad och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. I rollen som vägutformare har du kontakt med flera olika parter, både interna och externa. Därför är det också av vikt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta.

Vi söker dig som har

 • civilingenjörsexamen inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
 • flerårig relevant erfarenhet inom området vägutformning från infrastrukturprojekt och med god kunskap om projektering av vägar.
 • god kunskap gällande regelverk inom ämnesområdet, exempelvis VGU.
 • kunskap om planprocessen och deltagit i framtagande av vägplaner och/eller järnvägsplaner.
 • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
 • körkort för personbil. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Det är meriterande om du har

 • entreprenaderfarenhet från vägbyggnadsprojekt.
 • projekteringskunskap och erfarenhet från någon av de vanligaste programvarorna som används i branschen för vägprojektering, exempelvis Novapoint eller Civil 3D.
 • erfarenhet av BIM.

Möjlig placeringort: Umeå eller Luleå.

Digitala intervjuer är preliminärt planerade till vecka 6. #norrbotniabanan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-EW1

Liknande jobb

Publicerad: 2021-11-05
 • Borlänge
 • Heltid
Publicerad: 2022-01-17
 • Borlänge
 • Heltid