Snabbfakta

    • Lund
  • Heltid
  • Rekrytering

Ansök senast: 2024-02-25

Sommarjobb 2024 Lund - Summer work 2024 Lund

Publicerad 2024-01-22

Date: 22 Jan 2024

Location: Lund, SE

Company: Tetra Pak

At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.

Vi söker dig som vill sommarjobba på Tetra Pak i Lund och bidra till vårt motto ”protect whats good”!

English will follow

Vi erbjuder
Vi söker dig som har ett härligt engagemang och som vill sommarjobba på Tetra Pak i Lund och täcka upp för vår ordinarie personal under semesterperioden. Att sommarjobba på Tetra Pak kan innebära en rad olika arbetsuppgifter beroende på vilka behov vi har inför sommaren. Majoriteten av tjänsterna kommer att befinna sig inom tekniskt utvecklingsarbete, laboratorietjänster, logistik och liknande områden. Det kommer även finnas tjänster inom administration, ekonomi etc. Vi ser gärna att du kan vara hos oss hela sommaren, eller åtminstone under sex veckor.

För att vi ska kunna erbjuda dig ett sommarjobb så nära dina egna intressen som möjligt uppskattar vi om du redan i ansökan skriver inom vilket område du helst skulle vilja jobba inom.

Du som söker
Våra sommarjobbstjänster riktar sig till dig som befinner dig på gymnasienivå, högskole- eller universitetsnivå samt dig med arbetslivserfarenhet. 

Du kan börja arbeta på Tetra Pak samma år du fyller 16. Till vissa tjänster måste du enligt föreskrift av Arbetsmiljölagen ha fyllt 18 år. 

Observera att du som inte är EU-medborgare, måste ha ett giltigt/aktivt arbets- och uppehållstillstånd i Sverige under din arbetsperiod.

Ansökan
Du ansöker via jobs.tetrapak.com under perioden 22 januari – 25 februari. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart du kan då vi rekryterar löpande.
Du kan inte ansöka på något annat sätt.

Så här söker du sommarjobb:
1.    Gå till jobs.tetrapak.com 
2.    Filtrera på ”Sweden”
3.    I listan, välj ”Sommarjobb 2024 Lund - Summer work 2024 Lund”
4.    Klicka på ”Apply now” 

Om du är registrerad sedan tidigare skriver du in ditt användarnamn och lösenord för att logga in. Om inte, väljer du ”Create an account” och följer instruktionerna för att bli registrerad.

Vi kommer att kontakta dig via den mailadress och det telefonnummer du angett i din ansökan. Tänk på att svara på alla frågor i ansökningsformuläret. Det är viktigt att du fyller i samtliga obligatoriska fält (de är markerade med en röd *).

Bekräftelse
Direkt efter du ansökt kommer du att få en bekräftelse till din mailadress att vi tagit emot din ansökan. Om du inte får en sådan bekräftelse, vänligen kika i din skräppost eller kontrollera att du ansökt till ”Sommarjobb 2024 Lund - Summer work 2024 Lund”.

Senast den 17 april kommer du få besked om du blir erbjuden sommarjobb. Innan dess kan vi tyvärr inte svara på frågor om du kommer att bli erbjuden sommarjobb eller ej.

Glöm inte att ansöka online senast 25 februari på http://jobs.tetrapak.com  

Har du frågor om din ansökan, vänligen kontakta HR Direct via mail HR.Sweden@tetrapak.com.

Varmt välkommen med din ansökan! 


We are looking for you who are eager to work at Tetra Pak this summer and contribute to our motto “protect what’s good”!

We offer
We are looking for you who are eager to work at Tetra Pak in Lund and replace our staff during the vacation period. The content of our summer work positions will vary depending on the business summer need. Most of the positions are usually related to technology development, laboratory environments, logistics or similar. There will also be positions in administration, finance etc. We appreciate if you are available for work the whole summer, but the work duration is at least six weeks.

In order for us to offer you a summer work as close to your own interests as possible, we appreciate if you could highlight some areas you would like to work in, already in your application.

Who you are
We believe that you are a student at high school, college or university, or that you have work experience.

You must reach at least 16 years of age during the current year to work at Tetra Pak. For certain positions, according to the Swedish Work Environment Act, you must be at least 18 years old.

Please observe that you as a non EU-citizen, must have a valid work– and resident permit in Sweden during your work period.

Application
Apply online at jobs.tetrapak.com during 22 January – 25 February. Note! This is the only way to apply. Please send in your application as soon as possible. We are working with continuous selection.

How to apply:
1.    Visit jobs.tetrapak.com 
2.    Filter on “Sweden”
3.    In the list, select ” Sommarjobb 2024 Lund - Summer work 2024 Lund” 
4.    Click ”Apply now”

If you already are a registered user, enter your user name and password to log on. If not, select ”Create an account” and follow the instructions to become registered.

We will contact you via the e-mail and phone number you have stated in your application. Please fill out all questions in the application form and mandatory fields marked with a red *

Confirmation
Once you have applied, you will receive a confirmation email stating that your application has been accepted. If you do not receive this email, please check your junk mail and that you have applied for ” Sommarjobb 2024 Lund - Summer work 2024 Lund”

You will be noticed no later than 17 April if you will be offered summer work or not. Before this, we are not able to answer this question.

Don’t forget to send in your application before 25 February at http://jobs.tetrapak.com. 

If you have questions regarding your application, please contact HR Direct, HR.Sweden@tetrapak.com. 

We look forward to your application!

Liknande jobb: