Snabbfakta

  • Gävle

Ansök senast: 2023-05-13

MTO-specialist med inriktning Resilience management/ krisberedskap

Publicerad 2023-03-14

Om tjänsten


Vill du vara med och skapa en fossilfri framtid? Vattenfall söker en ny medarbetare inom Människa-Teknik-Organisation (MTO)/Human Factors med inriktning ”Resilience Management”, dvs kris-/incidenthantering, kontinuitetshantering, beredskap och totalförsvarsplanering med placering i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle eller Göteborg.

Vi erbjuder dig ett utvecklande, spännande och självständigt arbete med stort ansvar för egen planering. Detta tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Vi uppmuntrar dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Inom enheterna Säkerhet Väst & Öst finns idag totalt 33 medarbetare med specialistkompetenser inom MTO, Radiologisk Säkerhet och Säkerhetsanalyser. Vi samarbetar tätt över enhetsgränserna inom dessa tre kompetensområden. Detta ger goda möjligheter till stöttning samt varierande och utvecklande uppdrag. På enheterna finns idag 16 MTO-specialister.

Som specialist inom MTO/Human Factors på Vattenfall verkar du tillsammans med dina kollegor för att skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt arbete inom Vattenfalls olika verksamheter. Vi levererar stöd gällande samspelet mellan människa, teknik och organisation till många olika uppdragsgivare inom Vattenfallkoncernen, exempelvis Ringhals, Forsmark, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), stabsfunktioner och vattenkraft.

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta olika verksamheter inom Vattenfallkoncernen med olika delar inom Resilience Management, såsom kris-/incidenthantering, kontinuitetshantering, beredskap och totalförsvarsplanering. Exempelvis:

 • Upprätta incident-/beredskapsorganisationer och stöddokumentation (såsom planer/checklistor)
 • Planera och genomföra övningar
 • Agera stöd till ledningsgrupper vid pågående störning/incident
 • Hålla utbildning inom området
 • Totalförsvarsplanering

Andra möjliga arbetsuppgifter som MTO-grupperingen arbetar med / inom är:

 • Säkerhetskultur, säkerhetsledning, krisledning och organisationsutveckling
 • Händelseutredningar utifrån ett MTO-perspektiv, erfarenhetsåterföring
 • Arbete som MTO-specialist vid anläggningsändringar
 • Arbete med usability/användargränssnitt i utveckling av diverse administrativa IT-system
 • Hålla i MTO-relaterade utbildningar

Variationen i arbetsuppgifter påverkas av ditt intresse, din kunskap och organisationens behov.


Din bakgrund


 • Akademisk utbildning inom relevant område för rollen, exempelvis risk- och krishanteringsprogram, stadsvetenskapsprogram eller försvarshögskola

Starkt meriterande är:

 • Yrkeserfarenhet inom Resilience Management, krishantering, beredskap, stabsmetodik och totalförsvarsplanering
 • Erfarenhet från komplex verksamhet med höga säkerhetskrav

Vi söker dig som är van vid att hantera komplexa frågor och tycker om att ta dig an komplicerade problem. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver effektivt de uppdrag du och dina kollegor är engagerade i. Du förväntas vidare ha god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer och förtroende. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. 


Mer information


Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Västerås, Gävle eller Uppsala. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Fermvik Neander, 072 – 715 09 46 (Göteborg) eller Céline Alberts, 070 – 369 70 63 (övriga placeringsorter). Du har även möjlighet att kontakta funktionsområdesansvarig inom MTO, Torbjörn Deshayes, 070 – 680 68 46. För information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ann Nilsson, 070-218 77 90.

Fackliga representanter för denna tjänst är Niklas Cedergraf (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00. 

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 10 april 2023. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan till sista dagen.

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Om oss


Business Unit Fuel, Engineering & Projects är en affärsenhet på ca 320 personer inom Business Area Vattenfall Generation som utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster i ett samlat kompetens-center för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag, projektledning och projektstöd. Fokus inom affärsenheten Fuel, Engineering & Projects är att utveckla vår kompetens inom strategiska områden för att verka för Vattenfalls utveckling mot en fossilfri framtid.


Liknande jobb:

Publicerad: 2023-03-09
 • Malmö
 • Heltid
 • Nykvarn
 • Heltid