Snabbfakta

    • Luleå

Kategorier:

  • Miljö
  • Lantmäteri
  • Samhällsbyggnad

Ansök senast: 2022-08-28

Miljö- och tillståndsspecialist - Solna, Umeå, Luleå

Publicerad 2022-06-29

Miljö- och tillståndsspecialist, landbaserad Vindkraft, Vattenfall
 
Vattenfall Vind befinner sig i en expansiv och spännande tillväxtfas och vi ser fram emot att kunna anställa medarbetare till vår projektutvecklingsavdelning.
 
En spännande vardag – för en fossilfri framtid
 
 
Vi söker nu ytterligare en Tillståndsspecialist
 
Rollen som tillståndsspecialist är central i våra vindkraftsprojekt från tidiga skeden till dess att parken är färdig att tas i drift. Det är en integrerad roll där du arbetar både i projektform och för portföljens bästa. Du kommer att arbeta nära projektledaren och vara aktiv och drivande i frågor som rör beslut kopplade till tillståndsprocess, ansökan och överklagan och du kommer att var en del av projektens sk. core team.
 
Din roll är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen och säkerställa att den bedrivs så att sannolikheten för tillstånd är hög samtidigt som projekten blir så lönsamma som möjligt. Efter lagakraftvunnet tillstånd innebär rollen att säkra tillståndsefterlevnad både i upphandlingsfas och byggfas. Du ska även bidra i ett portföljperspektiv, att frågor bedöms lika i projekten och att synergier tas till vara. Du kommer ha en viktig roll i kontakter med myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga sakägare exempelvis samebyar. Du kommer samarbeta nära miljöjurister och tillsammans med dem ansvara för att projekten inte riskerar komma i konflikt med gällande lagstiftning. Du ska även delta i förberedelser i ansökningsförfaranden och stötta vår miljöjurist i arbetet.
 
Rollen innebär att leda arbetsströmmen Tillstånd, vilket bland annat innebär att leda och styra de konsulter vi anlitar exempelvis för inventeringar, upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsefterlevnad. Du håller ihop arbetet och ser till att samarbete, samordning och styrning fungerar på ett optimalt sätt. Du bistår även projektledaren i budgetfrågor kopplade till tillståndsprocesserna. Du kommer även att arbeta nära erfarna kollegor i samma roll, där ni samverka inom tillståndshantering och utveckling.
 
Avstämningar mot andra delar av Vattenfall (som kommunikation och miljö- och legala stabsfunktioner) kommer vara en del av arbetet.
Du kommer dessutom komma fungera som expert i andra frågor som rör utvecklingen av vår landbaserade vindkraftportfölj i Sverige. Det gäller både utveckling av internt arbete och även externa relationer med intressenter. Det kan exempelvis vara att bidra i branschgemensamma aktiviteter och/eller påverkansarbete. För att klara av den omställning som samhället står inför kommer det att krävas att aktivt påverka och medverka till nya lösningar. Tillståndsspecialisten i denna roll ska därför medverka i att hitta lösningar och bidra i att ta fram förslag till förändring.
 
 
Kompetens- och erfarenhetskrav
 
• Du ska ha universitetsexamen och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet. Det kan vara teknik, biologi, miljöjuridik eller annat som bedöms likvärdigt och relevant för tjänsten
 
• Du har flera års erfarenhet av att arbeta med prövningar enligt miljöbalken och fördjupade kunskaper i hur kommuner och länsstyrelser arbetar
 
• Du ska även ha god förståelse för vindkraftsbranschen, och speciellt förståelse för projektutvecklingsarbete, inkluderat tillståndsprocesserna
 
• Du ska uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska
 
• Körkort
 
 
Särskilt meriterande, en eller flera kompetensområden
 
• Erfarenhet från arbete med tillstånds- och tillsynsfrågor på myndigheter
 
• Erfarenhet av påverkansarbete
 
• Erfarenhet av att vara projektledare eller delprojektledare
 
• Brett nätverk inom myndigheter och intresseorganisationer
 
• Fördjupade kunskaper inom yttre miljöpåverkan som ljud, ljus, skuggor och is eller
 
• Fördjupade kunskaper i miljö, biologi eller rennäring eller
 
• Kunskap om koncessionshantering för elnät eller
 
• Erfarenhet av att vara juridiskt ombud i miljöbalksprocesser och med erfarenhet av att självständigt genomföra juridiska analyser
 

Personliga egenskaper
 
För att lyckas i rollen behöver du ha ett öga både för det övergripande och de små detaljerna, skapa goda samarbeten och tycka om att ha mycket kontakt med både externa och interna intressenter. Du är noggrann samtidigt som du har förmåga att prioritera och välja bästa lösning ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och du kan skapa förtroenden. Som person är du positiv, ser möjligheter, lösningsorienterad och initiativrik. Du trivs bra med att hantera många parallella frågeställningar. Vår avdelning värdesätter att arbeta tillsammans, effektiva lösningar, ärlighet, att generöst dela med sig av information och kunskap.
 
 
Placeringsort: Solna, Umeå, Luleå
 
Denna roll förutsätter att du har möjlighet att resa i tjänsten, uppskattningsvis 5 dagar i månaden.
 
Projektutveckling landbaserad vindkraft Sverige
 
Med ökade ambitioner har avdelningen som ansvarar för utvecklingen av landbaserad vindkraft i Sverige växt i takt med att portföljen utökats med fler projekt. Vi driver projekt från den första markförhandlingen, genom bl.a. miljötillståndsprocesserna, till och med investeringsbeslut och fram till byggstart för vindkraftparkerna. Avdelningen omfattar 19 personer och består av projektledare, tillståndsspecialister, stakeholder managers och koordinatorer.
 
Frågor?
 
Rekryterande chef Helena Wänlund kan svara på frågor om tjänsten och nås på tel. 073-613 61 72 eller via mail helena.waenlund@vattenfall.com.
Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta vår rekryterare Anneli Jarlsheim på tel. 072-585 28 76
 
Fackliga representanter för denna tjänst är Rolf Ohlsson (Akademikerna),Christer Gustavsson (Ledarna), Rebecka Hedsell (SEKO) and Anders Bohlin (Unionen)Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
 
Ansök idag!
 
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 28 aug 2022, men ansökningar utvärderas löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 
 
Vattenfall
 
Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi dig som är engagerad och som vill arbeta hos oss som är en av Sveriges största elproducenter. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, nyfikenhet, kompetens, samarbete och högt i tak. Du kommer arbeta på avdelningen som ansvarar för att utveckla Vattenfalls portfölj av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige.  
 
På Vattenfall är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
 
 
 
#miljökonsult
#miljöutredare
#environmental specialist 
#natur
#naturvård
#naturvårdskonsult 
#MKB 
#miljökonsekvensbeskrivning 
 
#LI-SE 
 

Liknande jobb

Publicerad: 2022-07-06
  • Göteborg
  • Heltid
Publicerad: 2022-07-05
  • Södertälje
  • Heltid