Karriärstips

Xylems Summer Internship

 

Alexander och Antoine undersökte värden med Internet of things på Xylems Summer Internship

För Alexander Trygg och Antoine Catolino, som i augusti avslutar sitt Summer Internship på vattenföretaget Xylem, har det annorlunda sommarjobbet varit ett sätt att sätta kunskaperna från högskolan på prov genom att arbeta självständigt med en konkret och utmanande uppgift med fokus på framtida affärsmöjligheter inom Internet of things.

Xylem, som är ett globalt företag med fokus på att identifiera innovativa lösningar för världens vattenförsörjning, erbjuder sedan tre år tillbaka högskolestudenter att söka till företagets Summer Internship-program som baseras på en konkret uppgift som något av företagets affärsområden behöver hjälp med. I maj 2016 inledde Alexander Trygg och Antoine Catolino ett Summer Internship med fokus på att analysera möjligheterna för Xylem att exploatera affärsmöjligheterna med hjälp av Internet of things.

När jag hörde talas om Xylems Summer internship tyckte jag att det lät spännande, så jag bestämde mig för att söka. Vår uppgift var att identifiera Xylems potentiella värde av Internet of things inom affärsområdet kommersiella fastigheter, säger Alexander Trygg, som just avslutat sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Skiljer sig från traditionella sommarjobb

Efter flera år i skolbänken kändes Xylems Summer Internship som en spännande utmaning. Upplägget känns mer givande än traditionella sommarjobb eftersom jag och Alexander har fått jobba självständigt med att undersöka ett nytt område som på sikt kan utveckla Xylems affärsverksamhet, säger Antoine Catolino, som i somras tog examen från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning mot Retail management.

Under drygt nio veckors tid har Alexander och Antoine intervjuat drygt tjugofem olika företag som ett led i att kartlägga Xylems framtida affärsmöjligheter med koppling till Internet of things. De har även gjort research för att hitta andra företag som utforskat detta område och vad man kan lära sig av dem.

När vi inledde vårt Summer Internship kunde ingen av oss särskilt mycket om vare sig pumpar, kommersiella fastigheter eller Internet of things, men under tiden på Xylem har vi successivt utökat vår kunskap om branschen och den teknik Xylem använder sig av. Främst genom de intervjuer vi gjort med representanter från Xylem och många andra företag. Det har verkligen varit en utmanande och lärorik resa, erfarenheterna från vårt Summer Internship kommer vi definitivt att ha nytta av framöver, säger Alexander Trygg.

Självständigt arbete med ett skarpt affärscase

Han rekommenderar Xylems Summer Internship till studenter som vill få en möjlighet att testa sina kunskaper från sin utbildning via ett arbetssätt som ger utrymme för mycket frihet under ansvar. Eftersom Alexander och Antoine har gått olika utbildningar har de även lärt sig mycket av varandra. Alexander har stärkt sin kompetens inom affärsutveckling, medan Antoine fått en ökad förståelse för ett tekniskt perspektiv.

Jag är tekniskt intresserad men eftersom jag gått en ekonomiutbildning har fokus inte legat på företags tekniska delar. Det var jätteintressant att få inblick i hur det kan fungera på ett teknikinriktat företag som Xylem, säger Antoine Catolino.

De tycker båda att upplägget på Xylem Summer Internship känns genomtänkt och helt rätt för studenter som precis tagit examen eller har något år kvar på sin utbildning.

-Vi har i princip fått fria händer att lösa den uppgift vi tilldelats. Det gjorde att vi fick träna vår förmåga att strukturera, planera, bryta ner frågeställningen i delfrågor och prioritera vårt arbete för att hela tiden komma vidare i processen. Vi har samtidigt fått bra stöd från Xylem, både via våra handledare och från andra medarbetare på företaget. Här på Xylem har vi fått ett skarpt case som vi kunnat fördjupa oss i under en längre period, vilket verkligen varit utvecklande för vår del. Vi har haft projektavstämningar en gång i veckan då vi redovisat våra slutsatser och ska avsluta vårt Summer Internship med en större presentation, säger Alexander Trygg.

Tack vare de många intervjuerna har vi verkligen förbättrat vår intervjuteknik. Det är verkligen en konst att intervjua människor, att hitta rätt balansgång mellan att styra frågorna och att låta dem prata fritt. Många deltagare har varit väldigt passionerade kring sitt arbete, vilket har varit inspirerande och givande. Vi har tack vare dem lärt oss massor om kommersiella fastigheter och Internet of things, säger Antoine Catolino.