Karriärstips

Traineeprogram - en bra start på karriären!

Trivsel och innovation på Sweco
Som Europas ledande teknikkonsultföretag arbetar Sweco med tjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Företagets ingenjörer har mycket varierande bakgrund. Gemenskapen kommer i form av arbetet för en hållbar utveckling, inte bara i Sverige, utan även internationellt. En stor projektexport sker från Sverige där konsulter från Sweco hjälper till att hitta innovativa tekniklösningar till över 70 länder runt om i världen. Ingenjörsjobb träffade den nyutexaminerade energiingenjören Tomas Olsson som nyss fått traineeplats hos Sweco i Luleå.

Tomas kommer ursprungligen från Luleå och har läst samma utbildning som jag själv, Hållbar Energiteknik på LTU. Han är en av 16 st ”genier” som fått traineetjänst hos Sweco och jobbar just nu under avdelningen för management och projektledning, där ingenjörerna är tänkta att hantera lite större uppdrag. Just nu jobbar han med inriktning mot bygg och fastigheter, och har under sin korta tid på företaget fått hjälpa till att lösa diverse bygg-och logistikuppdrag. Ett av uppdragen gick ut på att hjälpa till att utforma ett nytt lokstall i Abisko.

Känner du att du har nytta av utbildningen i dina arbetsuppgifter?

  • Definitivt. Jag har bra nytta av kunskaperna från LTU. Vid utformningen av det nya lokstallet är det många moment som kommer in. Uppvärmningen ska fungera på ett bra sätt samtidigt som isoleringen måste vara tillfredställande för att torka de snöiga loken som kommer in på service. Kunskaper i CAD, energiberäkningar, hållfasthet och delar från flera olika kurser används för att sammanställa en så bra lösning som möjligt.

Vad är det roligaste med en arbetsdag?

  • Det är att träffa kunder och få vara ute på många olika platser. Det är bra att Sweco lägger stort ansvar på den enskilde konsulten som är ute på arbetsplatsen och möter kunden. Särskilt roligt är det att bygga kontakter som man sedan får höra av i framtiden. Det har jag nytta av under nästan alla uppdrag jag är delaktig i.

Hur är framtidsutsikterna på arbetsplatsen?

  • De är väldigt bra. Sweco har egna interna program som främjar duktiga och engagerade medarbetare med ambitioner. Sweco lägger stor vikt på nätverkande mellan personal på kontoren. Det brukar vara väldigt gynnsamt att ha bra kontakt med sina kollegor, då var och en har sitt specialområde. Behöver man hjälp, tips eller råd inför ett kommande uppdrag är det toppen att kunna fråga dem.

Berätta lite mer om hur det är att vara konsult på Sweco?

  • På Sweco kan de flesta konsulter vara ute och träffa kunder och sälja in uppdrag på egen hand. Oftast behöver man inte gå igenom någon försäljningsansvarig eller gruppchef, utan det är upp till varje konsult att sköta kundrelationen på egen hand. Det är kul att man får visat förtroende på en så pass viktig del i verksamheten. Samarbetet kollegor emellan läggs det också vikt på och det är överlag en mycket bra sammanhållning på Sweco.

Efter att ha pratat en stund med Tomas är det klart att Sweco anser trivseln på arbetsplatsen mycket viktig. Han berättar om flera event i företagets regi som går ut på att lära känna varandra och bygga broar mellan de olika avdelningarna. Teambuilding, interaktion och innovation verkar vara hörnstenar i företagsstrukturen, och det råder inget tvivel om att han trivs mycket bra på arbetsplatsen.

Kan du rekommendera Sweco som arbetsgivare?

  • Absolut. Från det att man kom ovetande från första dagen fram tills idag har det känns mycket bra. De har rutiner och checklistor för nyanställda och är absolut måna om att nya ska trivas. Det finns alltid någon att fråga om hjälp och det finns en rad aktiviteter att delta i under företagets regi.

Känner du att du gör någon nytta?

  • Självklart. Uppdraget i Abisko var självsagt något som hade stor innebörd för många personer. VI var även involverade och hjälpte en bostadsrättsförening med underhållsplaner för fastigheterna. Det känns som uppgifter som används och kommer till nytta så det har varit bra.

Helhetsintrycket av att Sweco verkar vara en trevlig arbetsplats lever upp till förväntningarna. Den starka gemenskapen och det nära samarbete kollegorna emellan gör definitivt arbetsplatsen attraktiv. Att de sedan är den ledande teknikkonsulten i Europa gör såklart framtidsutsikterna och karriärmöjligheterna mycket goda, samtidigt som det ökar möjligheterna för internationella uppdrag. Attraherande hos företaget är dess miljöfokus, Sustainable Engineering, och att uppdragen hos kund sker med stort ansvar vilande på den egne konsulten.

Ett antal traineeplatser finns tillgodo varje sommar, välkommen med din ansökan!

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Sweco