Karriärstips

Stadsutveckling - en del av kommunal verksamhet!

När schweizaren Martin Weber kom till Sverige drömde han om att få jobba med ett av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm. Tre år senare är han planeringsprojektledare för Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt.

Att Stockholm är en attraktiv stad att bo i råder ingen tvekan om. Staden växer så det knakar och redan i början på 2020-talet förväntas vi vara en miljon invånare. Exploateringskontoret i Stockholms stad förvaltar och utvecklar stadens mark för att möta behoven från nuvarande och framtida stockholmare. Här arbetar Martin Weber som projektledare.

– Arbetet som projektledare är roligt och det ger mig möjlighet att förstå hela byggprocessen. Hos Stockholms stad blir mitt yrke extra spännande. Vi jobbar stenhårt i alla delar av projektet för att få ut bästa möjliga resultat för stadens medborgare, säger Martin Weber.

Ett föredöme
Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta stadens ökande behov av allt från bostäder och arbetsplatser till förskolor, grönområden, kultur och idrott. Målet är dessutom att stadsdelen ska vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. För Martin Weber är det en drivkraft att få vara med och påverka kvalitén av byggandet.

– Jag ser det som en jätteviktig roll. Det gäller att leverera kvantitet utan att minska på kvalitet. Genom att ställa höga krav på utvecklandet av stadens mark har jag möjlighet att påverka det, menar han.

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter
Som projektledare är det bra att ha många strängar på sin lyra. Det gäller dels att se projektet som en helhet men också att kunna sätta sig in i specifika detaljer.

– Det handlar egentligen om att se till att alla gör det som behövs vid rätt tillfälle, i rätt omfattning och till rätt pris. När alla hjälps åt och projektet går fort, då är det extra kul, tycker Martin Weber.

För tillfället pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt i Stockholm. För en ingenjör som Martin Weber innebär den växande staden flera spännande utmaningar och utvecklingsmöjligheter:

– Jag ser en utveckling mot större och än mer komplexa byggnadsprojekt. Vi befinner oss i en otroligt spännande fas i stadens utveckling! säger Martin.

För dig som är nyfiken och vill veta mer, läs de vakanta tjänsterna från Stockholms stad som är publicerade på Ingenjörsjobb.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster