Karriärstips

Så banar Preem väg för framtidens drivmedel

I samarbete med Preem


En biofuel trader behöver ha koll. När Jenny Olsson och Per Johansson köper och säljer förnybara råvaror och bränslen, säkerställer de spårbarheten och att klimatavtrycket blir så litet som möjligt – i hela produktionskedjan. En stor utmaning är att hitta de nya råvarorna. Det krävs både kunskap och kreativitet för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Från sina stora skärmar på Preems kontor i Stockholm bevakar Jenny och Per råvarumarknaden och prisindex i realtid. Jobbet som biofuel traders tar dem även till Västkusten och till Europas modernaste och mest miljöeffektiva raffinaderier. De har även besökt slakterier och restaurangkök i jakten på alternativa råvaror.

Vad gör en biofuel trader?

– Vi handlar med förnybart bränsle. Vårt uppdrag är att handla det som ger mest reduktion av växthusgasutsläpp för pengarna, berättar Per.

Jenny och Per har en lång checklista. De bevakar både den vegetabiliska och fossila oljemarknaden. De kan lagar och regler, har koll på skatter, tullar, politik och teknik. De utvärderar råvaror och komponenter utifrån en teknisk, etisk och ekonomisk aspekt, alltid med hållbarhet i fokus.

– Allt vi handlar med behöver ha hållbarhetscertifikat, som uppger halten av förnybart och visar spårbarhet genom hela produktionskedjan, säger Jenny.

Hållbart från tall till tank

För att bedöma ett drivmedels klimatpåverkan behöver man mäta utsläppen av växthusgaser under hela kedjan, från råvarans framställning, till produktion, lager, transport och ända till förbränningen i motorn. Preem jobbar med hela kedjan och har stora möjligheter att påverka.

Jakten på framtidens råvaror

Jenny och Per banar väg för framtidens drivmedel, men än så länge måste Preem dryga ut biobränslet med fossilt bränsle.

– Vi vill handla här och nu, men marknaden med bra råvaror är begränsad. Det är en utmaning som hela branschen står inför, förklarar Jenny.

Jenny och Per berättar att det pågår många spännande projekt just nu. Man vet att råvarorna finns i skogen, på fälten, i gödsel, i animaliskt fett, i alger och till och med i sopor. Men det handlar ofta om små, spridda volymer och en ganska lång väg innan en ny råvara kan bli ett färdigt bränsle.

– Det tog ungefär två år innan vi kunde använda animaliskt fett från slaktrester. Vi behövde bana väg för en lösning, som både var miljövänlig och affärsmässig, berättar Per.

– Förnybara råvaror behöver en annan hantering än fossil olja. Det är stor skillnad att lasta ett enda parti på en råoljebåt, jämfört med att samla in enlitersbehållare med frityrolja från restauranger, exemplifierar Jenny.

Kan ett drivmedelsföretag rädda världen?

Ja, kanske. Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och landets tredje största exportföretag. Det finns stora möjligheter att påverka.

– Vi vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Det är en ambitiös vision som ger oss både utmaningar och handlingsutrymme, inleder Jenny och Per fortsätter:

– Vi fortsätter att öka den förnybara andelen så mycket som möjligt i diesel och bensin. Men vi gör det förstås inte på egen hand. Vårt arbete är beroende av långsiktiga politiska beslut och pålitliga samarbetspartners, som delar våra högt ställda hållbarhetsmål.

Jobba för framtiden redan idag

Jobbet som biofuel trader är ett framtidsjobb i dubbel bemärkelse: Jenny och Per är med och minskar utsläppen på både kort och lång sikt, och i och med att marknaden för biobränsle växer, kommer branschen behöva fler som Jenny och Per.

– Det är ett kul jobb! Vi får vara kreativa, nyskapande och verkligen utmana oss själva. Och hela varumärket påverkas av vad vi gör, konstaterar Per.

– Vi är med och skapar ett hållbart samhälle, avslutar Jenny.


Jenny Olsson är nationalekonom och har jobbat som biofuel trader i tre år.

Per Johansson har studerat på Handels och Chalmers. Han har jobbat som biofuel trader i snart ett år.


Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Preem

Skrivet av: Anna Majdalani