Karriärstips

Raffinaderiet som förnyar en fossil bransch

I samarbete med Preem


Svensk basindustri leder utvecklingen inom många områden, ändå är företagen ganska okända i Sverige. Många människor tar för givet att elen bara finns där i väggen, precis som pappret finns i skrivaren och bensinen i tanken. På Nordens största raffinaderi i Lysekil förädlas drivmedel som får våra fordon att rulla, idag och imorgon.

Raffinaderiet i Lysekil stod klart 1975 och är ensamt i landet om att ha både en katalytisk kracker och en hydrokracker. Det skapar möjligheter att processa och tillverka svavelfria produkter av högsvavliga råoljor.

Drivmedelsföretag visar vägen mot ett hållbart samhälle

Men råolja är inte den enda råvaran. På systerraffinaderiet i Göteborg finns en bioanläggning som raffinerar restprodukter från till exempel skogen, jordbruket och olika typer av avfall. Båda raffinaderierna ägs av Preem och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Två tredjedelar av produkterna exporteras och det gör Preem till ett av Sveriges största exportföretag. Företaget satsar stort på förnybara råvaror. Visionen är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och ett av målen är att göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel.

Redan idag tillsätter Preem allt fler gröna molekyler i befintligt, fossilt bränsle, men det finns utmaningar på vägen: Dels gäller det att hitta råvaror med kvalitet och volym och som verkligen är hållbara i olika aspekter. Dels ställer nya råvaror krav på tekniken.

Jesper Bengtsson är underhållschef på raffinaderiet.

– Vilka material kommer vi att jobba med? Kan vi till exempel använda samma pumpar i framtiden? Just nu bedriver vi pionjärarbete på flera fronter, säger Jesper.

Europas modernaste och mest miljöeffektiva raffinaderier

På raffinaderiet i Lysekil jobbar närmare 700 personer och det är en arbetsplats där ingenjörer och tekniker har stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen, testa nya lösningar och arbeta med den senaste tekniken. Det är en plats där många olika erfarenheter och kompetenser samverkar för att hitta nya vägar för att öka produktionen av förnybara drivmedel och för att göra raffinaderiet ännu mer miljöanpassat.

– Vi jobbar väldigt mycket med att vara energieffektiva, oavsett vad det handlar om. Spar vi energi, är det bra både för miljö och ekonomi, konstaterar Jesper.

Preems raffinaderier räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav. Jämfört med medelraffinaderiet i Västeuropa släpper man ut 17 procent mindre koldioxid, 60 procent mindre kväveoxider och hela 88 procent mindre svaveloxider. Man jobbar aktivt för att utveckla koldioxidåtervinning och överskottsvärme levereras till de lokala fjärrvärmenäten.

raffinaderiet

En arbetsplats för framtiden

Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att anpassa processen till gröna råvaror. Planen är att gå vidare med ytterligare anpassningar i både Lysekil och Göteborg, för att kunna producera mer och fler förnybara drivmedel. Det handlar om investeringar i miljardklassen. Det är, enligt Jesper, en av orsakerna som lockar nya medarbetare och får gamla att stanna.

– Preem köper ofta in ny utrustning och utvecklar befintlig. Medarbetarna på ”raffet” får gå många kurser och hela tiden lära sig nya saker. Våra processer är komplexa och vi arbetar med komplicerad teknik och stora maskiner. Sådant brukar ingenjörer gilla, säger Jesper.

FOTO: Adam Ihse

På grund av de risker som hantering av olja och avancerad, energikrävande teknik innebär, är säkerheten hög i hela branschen. Det gäller självklart även för Preems raffinaderier där säkerheten alltid kommer i första rummet. Allt på raffinaderiet är integrerat och hör ihop. Därför är det viktigt med kommunikation.

– Om man stänger av något på ett ställe i processen, kan det påverka på andra platser i anläggningen. Det gör att man får förståelse för andras jobb. Det är utvecklande och roligt, säger Jesper.

Så är det här ett framtidsyrke för en ingenjör eller tekniker? Jesper tvekar inte med svaret.
– Vi jobbar med saker som intresserar unga människor. När jag träffar studenter är de väldigt pålästa och vill vara med på vår resa mot ett hållbart samhälle.

Raffinaderiet i Lysekil är en arbetsplats för den som både gillar teknik och miljö, och som vill jobba för framtiden redan idag. Sist men inte minst, så ligger arbetsplatsen väldigt bra till, nära den vackra naturen i Bohuslän.

– Här har du nära till allt. Du slipper garanterat pendlingsköer och kan lägga tid på roligare saker, säger Jesper.

Vill du också jobba för framtiden redan idag? Läs mer på www.preem.se/karriar


Vilka är med och gör resan möjlig? Här är exempel på yrkesområden på raffinaderiet:

 • Processtyrning
  Processtyrningsingenjörer optimerar och utvecklar driften genom avancerad processtyrning. De löser tekniskt utmanande uppgifter inom regler- och datateknik.
 • Processteknik
  Civilingenjörer och processingenjörer som arbetar med anläggningsprocessen, från matning till färdig produkt. Övergripande roller med sammanhållande tekniskt ansvar på de olika anläggningarna.
 • Mekanisk teknik
  Mekaniska ingenjörer som både jobbar med roterande pumpar och kompressorer, och med statisk utrustning som värmeväxlare och luftkylare. De går in i detalj i alla processer är specialister inom sina ansvarsområden.
 • Projektledning
  Det pågår hela tiden projekt i alla storlekar. Här jobbar projektingenjörer med olika bakgrunder inom olika discipliner. (Se till exempel El och instrument.)
 • El och instrument
  Elförsörjningen är helt avgörande för verksamheten. Projektingenjör inom el och instrument arbetar från idé till installation och är teknisk specialist inom sitt område.
 • Produktionsplanering
  Här jobbar ett gäng ingenjörer som tycker det är roligt med logistik och snabba puckar. Olika råvaror ska matchas med olika kundkrav.
 • Miljö- och arbetsmiljö
  Miljöingenjören bevakar att miljökraven följer lagar och är expert inom sitt ansvarsområde. Arbetsmiljöingenjören är expert på arbetsmiljö och säkerhet och arbetar systematiskt med frågorna.

Text: Anna Majdalani

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Preem