Karriärstips

Problematiken med ett uppkopplat samhälle

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där den nya tekniken och det digitaliserade samhället skapar nya förutsättningar för affärer. Det är inte längre affären på gatan mittemot som är den konkurrerande verksamheten. Detta har förflyttats från att ha varit lokalt till att idag innefatta en mer global konkurrens.

Du behöver inte längre springa runt och leta efter det du söker, då det idag oftast inte är längre bort än ett knapptryck. Dessa bekvämligheter kommer dock inte av sig själva och omstruktureringarna sker inte heller över en natt. Utvecklingen medför att företag istället tvingas göra organisatoriska förändringar i god tid för att hänga med i digitaliseringen och anpassa sina idéer till rådande marknadssituation.

Denna globaliserade konkurrens medför dock en viss problematik då marknaden för så kallade ”kopior” ökat drastiskt och medfört mängder av anmälningar, däribland varumärkesintrång. Det senaste fallet är Apple som påstår att kabelmakarna Mobile Star LLC kopierat deras lightningkablar, vilka säljs via säljjätten Amazon, som påstår att kablarna är äkta. Enligt Apple ska 90 % av de beställda kablarna ha varit kopior, vilka varit dåligt konstruerade. Om något sker med dessa kopierade kablarna – de börjar brinna – blir både konsumenterna illa däran och Apple drabbade av dåliga kvalitetsrykten. Ett företag som sett problematiken med detta, är det norska bolaget Thin Film Electronics, ett världsledande bolag inom utvecklingen av tryckt elektronik och smarta system. På sin hemsida uttrycker de sig följande om sitt varumärke:

“Today, Thinfilm is delivering on its mission to make everyday objects just smart enough. In doing so, we are extending the boundaries of the Internet of Things and helping to create a truly connected world.”

Bolaget har utvecklat flertalet elektroniska NFC-taggar som dels ska förhindra butiksstölder, informera om eventuella temperaturförändringar för varor med temperaturkänslighet och även öka produktsäkerheten för just produkters äkthet, genom koder som går att scanna. En bredare användning av denna teknik skulle inte bara minska marknaden för falska varor, det skulle även medföra att problematiken som exempelvis Apple nu ställts inför minskar. Läs gärna mer om bolaget och tekniken här!

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster