Karriärstips

Konstruktion: Per Holm, Etteplan

Per Holm - Konstruktören som gjort karriär i konsultbranschen i snart 20 år!

Många ingenjörer runt om i landet har erfarenhet från konsultvärlden, en delhar jobbat i den hela sitt liv, andra kanske funderar på att ta steget dit. I denna intervju med Per Holm, från Etteplans kontor i Karlstad, får ni en inblick i hur det är att vara konstruktör inom konsultbranschen.

Med en maskiningenjörsexamen från Mälardalens högskola började Per sin anställning på Etteplan i Karlstad 1995. Kontoret i Karlstad bestod då av ca 20 personer, vilket gjorde att sammanhållning var väldigt god, han blev snabbt delaktig och engagerad i verksamheten. På kontoret är de idag tre stycken Teamleaders varav Per är en av dem. Rollen som Teamleader innebär att Per har personalansvar för 11 personer samt att han har hand om vissa verksamhetsfrågor. Utöver detta jobbar Per också frekvent med Karlstadkontorets största kund, Valmet.

- Jag har en kundansvarsroll mot Valmet AB, som gör mjukpappersmaskiner och som är vår största kund i Karlstad. Kundansvarsrollen innebär att jag ansvarar för att sälja Etteplans tjänster samt följa upp och utveckla samarbetet med Valmet. När jag jobbar som projektledare/konstruktör i uppdrag mot Valmet så ansvarar och driver jag uppdrag som utförs i samarbete med våra kollegor på vårt Kinakontor.

Nära samarbete med Etteplankollegor i Kina
Just kombinationen av de tre huvudområdena; teamledare, kundansvaret gentemot Valmet och rollen som projektledare/konstruktör bidrar till en varierad vardag för Per. Det är i denna variation som han finner mycket av sin glädje gällande sin position och konsultbranschen i helhet. Att arbeta mot Etteplans kontor i Kina är ett annat utvecklande inslag i Pers vardag.

- Blandningen av de tre olika rollerna gör att jag känner mig delaktig, har en god insyn i verksamheten och en möjlighet att påverka, d.v.s. samma anledningar som gjorde att jag en gång började jobba på Etteplan. Utmaningen med arbetet i Kina har varit att få det att fungera på ett bra sätt och att vi kan leverera uppdragen med bra kvalitét och i rätt tid. För att klara av det har vi satsat på utbildningar, och utveckling av arbetsprocesser bl.a. i form av en projektmodell som vi använder oss av för att skapa ordning och reda i projekten.

Det utvecklande livet som konsult
Som utbildad konstruktör finns en rad olika karriärmöjligheter där konsultbranschen är en av dem. Per beskriver en väldigt varierande bransch där kunder och uppdrag kan pågå under många år och i andra fall där de i form av expertroll kommer in och gör punktinsatser. Storleken på företagen varierar precis som branscherna.

- Vi jobbar både mot stora företag som är världsledande i sin bransch men också mot mindre lokalaföretag. Branscherna vi jobbar inom är fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin. Uppdragen kan vara allt från orderkonstruktion eller nyutveckling av kundernas produkter till ett Turn-key-projekt, d.v.s. att ta fram och leverera en komplett maskin till en kund.

Med varierade projekt, olika typer av kunder och efterfrågningar är Per i ständig utveckling. Att jobba åt lokala kunder och att samtidigt kunna använda sig av Etteplans globala kompetens gör enligt Per att arbetsuppgifterna blirväldigt roliga och stimulerande. Varje Etteplankontor blir som ett litet smidigt företag samtidigt som de har hela Etteplans storlek, verktyg och kompetens i ryggen. Det internationella samarbetet är såklart också ett spännande inslag.

- Just nu tycker jag att det är väldigt roligt och utvecklande att jobba ihop med vårt kontor utanför Shanghai. Genom att använda oss av våra kinesiska konstruktörskollegor i uppdragen så kan vi erbjuda kunden en kostnadseffektiv lösning för vissa typer av konstruktionsarbeten. Det är också flexibelt och underlättar kundens planering då de kan lägga ut större paket som vi planerar, utför och levererar. Allt detta har gjort att vi har fått en starkare position hos våra kunder och det har därmed också utvecklat min kundansvarsroll.

Per rekommenderar konsultrollen just för att det finns stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i den riktning man själv är intresserad av.

- När jag började arbeta som konsult 1995 så hade jag inga planer på att vara kvar i företaget så länge som jag har varit. Men jag har blivit kvar för att jag har trivts bra med mina uppdrag, företaget och självklart alla kollegor, både på Etteplan och hos kund.

Är du nyfiken på nya utmaningar? Titta då gärna in på Etteplans lediga tjänster som du finner på; www.etteplan.com/ledigatjanster