Karriärstips

Ledarskap: Tom Söberg, Husqvarna

Från en officerstjänst i Norge och organisationsuppbyggnad i Asien till att bli högt uppsatt chef på Husqvarna Group – Tom Söbergs resa har varit innehållsrik och fartfylld och tog honom dit han är idag.

– DET ROLIGASTE ÄR att se människor växa och se hur vi inom organisationen kan ta en utmaning och konkretisera detta i produktutveckling. Att genomföra något som är svårt och utmanande motiverar en, berättar Tom Söberg som precis kommit tillbaka från en affärsresa i Kina.

TOM ÄR SEDAN ETT ÅR tillbaka Senior Director inom R&D Electric, Category Electric på Husqvarna Group och drivs av att låta andra ta plats.
– Jag litar på människor och vill skapa en öppen atmosfär som bygger på förtroende, det bidrar till ett klimat där människor kan prestera sitt bästa. Jag strävar inte efter att själv vara i centrum, tvärtom, jag släpper hellre fram andra, säger han.

TOMS TEKNISKA KARRIÄRRESA tog en lite annorlunda start. Efter sin teknikinriktade officersutbildning vid den norska armén tjänstgjorde han som officer i tre år och bestämde sig därefter för att satsa helhjärtat på tekniken och påbörjade först då ingenjörsstudier i Stavanger i Norge.
– Efter 1,5 år så flyttade jag till Luleå för att fortsätta min utbildning inom elektroteknikprogrammet och efter det rullade det bara på. Jag fick jobb på Ericsson och stannade där i fem år för att sedan jobba tio år på Sony Ericsson/Sony Mobile. Under den här tiden spenderade jag även åtta år i både Japan, Indien och Kina för att ansvara för utvecklingsorganisationer, berättar Tom.

FÖR ATT SKAPA FÖRTROENDE anser Tom att man måste vara konsekvent och förutsägbar. De som jobbat med honom under en tid vet hur han agerar och blir inte överraskade, vilket både skapar trygghet och handlingsfrihet enligt Tom.

Men hur uttrycker sig ditt ledarskap?
Enligt Tom är det oerhört viktigt att hitta människors naturliga och grundläggande drivkrafter och stimulera dem för att öka deras prestationsförmåga, vilket inte är helt enkelt alla gånger.
– Det är svårt, och det är få chefer som har förmågan att identifiera drivkrafter på ett grundläggande plan. Det är lätt att tro att drivkrafter, som att leverera resultat i form av finansiella mål eller tekniska innovationer styr våra handlingar, när det i grund och botten kanske handlar om grundläggande psykologiska drivkrafter som att få uppskattning, bli sedd och accepterad. Många högre ledare har ett stort ego och vill verka märkvärdiga, men det kan skapa en distans mellan de högre cheferna och resten av organisationen, förklarar han.

Vad är viktigast att tänka på som ledare?
– Att vara sig själv och hitta den ledarskapsstil som passar sin egen personlighet. Men även att vara autentisk. Många sätter sin agenda efter vad man tror omgivningen förväntar sig av en, medan det istället är viktigt att fokusera på vad som driver verksamheten framåt och som verkligen har betydelse för resultatet.

Vad söker ni för kompetens hos er just nu?
– Just nu ökar tillväxten på robotgräsklippare och batteridrivna trädgårdsredskap, vilket även ökar konkurrensen på marknaden. För att stå ut i mängden och utveckla vår tillväxtstrategi anställer vi därför knivskarp kompetens inom mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling och testning. Vi letar efter duktiga och hungriga tekniker som vill vara en del i att driva den här utvecklingen, avslutar Tom.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Husqvarna