Karriärstips

Läs om vad Jonas gör på SKF om dagarna

- Jag heter Jonas Olgemar, utbildade mig till Civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings Universitet

- Idag jobbar jag som utvecklingsingenjör inom produktutveckling av sfäriska rullningslager Göteborg. Jobbet är utmanande i en internationell miljö. Vi bedriver utvecklingsprojekt mot antingen speciella applikationer eller katalogprodukter. Vi ansvarar också för specifikationen av produkterna och alla ritningar till fabrikerna runt om i SKF-världen.

Varför började du arbeta på SKF?
- Jag och min fru flyttade till Göteborg och med mina tidigare erfarenheter inom tågunderhåll och min maskintekniska bakgrund så verkade SKF intressant. Jag var också attraherad av ett så stort och klassiskt bolag som SKF.

Vad gör din avdelning/dina projekt intressant?
- I produktutvecklingsarbetet ges möjlighet att vara med om någonting nytt som ingen annan gjort förut. Hur teamet ska komma till ett resultat finns inget svar på utan det arbetas fram inom respektive projekt. I början sätts det upp mål och dessa bryts sedan ner till en detaljerad plan. Sedan är det en rolig resa för att komma dit.
Då våra produkter spänner över ett stort antal branscher så får man som ingenjör möjlighet att sätta sig in i just den kundens frågeställningar. Ett projekt kan vara riktat mot hissar/rulltrappor nästa mot industriella växellådor och ett tredje kan vara att utveckla produkterna som vi har i katalogen.
Ett avtryck jag gjort inom SKF är online katalogen där jag ansvarat för all data som finns i kapitlet om sfäriska rullager, sfäriska axiallager samt CARB. Det ger en bra känsla att kunna se resultatet av sitt arbete online. Spherical roller bearings

- På min avdelning så får vi ofta frågan om inte lager är utvecklat till fullo ännu, då det är en så mogen produkt. Men det är verkligen så att det alltid finns saker att förbättra, både vad gäller lagerdesign och geometri. I tillägg så utvecklas tillverkningsmetoder hela tiden som öppnar för nya möjligheter. "It is all in the details" är en slogan som vi jobbar efter.

Vad har utvecklat dig mest som person på SKF?
- Det är möten med människor runt om i världen. Jag har i princip daglig kontakt med SKF-kollegor utanför Sverige och har deltagit i flera projekt som inneburit resor i Europa men även Japan och USA. Jag har också haft möjligheten att under en kortare period jobba på SKFs utvecklingskontor i Shanghai och drev där ett projekt tillsammans med kinesiska kollegor. Att bo i en helt annan kultur är inspirerande och man utvecklas väldigt mycket som person av det.

Vad skulle du sakna mest om du slutade på SKF?
- Det internationella arbetet och de möjligheter som finns att se sig om i SKF världen och träffa kollegor från alla världsdelar.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster