Karriärstips

Kontinuerligt miljöarbete hos ståljätten - Frej Fogelström besökte SSAB i Luleå

Hej!
Jag, liksom många andra studenter som valt att läsa till ingenjör, har ett tekniskt intresse men kanske inte så stor inblick i vad som väntar i arbetslivet. Att få en försmak av vad som väntar efter utbildningen tror jag kan vara intressant och nyttigt. Den här gången besöker vi SSAB - en välkänd arbetsplats för alla Luleåbor och en stor aktör både nationellt och internationellt. Som Lulebo har man oundvikligen hört talas om företaget, och att inte besöka arbetsplatsen när man har möjlighet vore något av ett tjänstefel. Det ska bli intressant att se anläggningen från insidan, men också att få reda på vad en miljöingenjörs arbetsuppgifter innebär på en industri så stor som denna.

/Frej

---

SSAB har länge varit ett välkänt namn inom stålindustrin. Med huvudkontor i Stockholm och tillverkningsorter i Sverige, Finland och USA har företaget försett Sverige och världen med högkvalitativt konstruktionsstål sedan uppstarten på 70-talet. Idag har bolaget drygt 17.000 anställda och är globalt ledande inom tillverkningen av höghållfasta stål samt grov-och tunnplåt. Ingenjörsjobb besökte miljöingenjören Katarina Kylefors på en av företagets produktionsorter; Luleå.

Tillsammans med sina sex kollegor jobbar Katarina på SSAB:s miljöavdelning med kontor i direkt anslutning till verket vilket är beläget strax utanför Luleå. Utexaminerad civilingenjör från programmet Samhällsbyggnadsteknik på LTU har hon tidigare jobbat på bl.a. Länsstyrelsen och disputerat i avfallsteknik innan hon började på SSAB. Hennes nuvarande arbetsuppgifter framstår som väldigt varierande.

  • En del av tiden går till utredningar av olika slag, men i arbetsuppgifterna ingår även provtagningar och kontakt med myndigheter. En annan stor del i jobbet är kontakten med människor, säger hon.

 Det roligaste med en arbetsdag beskriver Katarina som känslan av att ha gjort nytta. Ett exempel kan vara att lyckas med en utredning som minskar miljöpåverkan av ammoniak i närbelägna vatten.

  • Det är roligt när ens arbete leder till positiva förändringar, säger hon.

Kommunikation viktigt

För att utreda och åtgärda miljöhot under stålproduktionen förutsätter hennes tjänst insikt i produktions-och tillverkningskedjan samtidigt som det underlättar att ha god kontakt med människor. Det är lätt att se henne som spindeln i nätet, vilket också märks tydligt på alla vänliga hälsningar vi mottar under vår guidade tur genom anläggningen. Hon tycker utbildningen på LTU har lagt en bra grund för hennes nuvarande arbete.

  • Utbildningens lade stor vikt på projekt-och grupparbeten, vilket har varit till stor nytta för mig idag. Man får ofta höra ”Du är ju ingenjör, så du sitter väl inlåst på ett kontor och knappar på din dator”. Men det stämmer inte alls med vad jag gör idag. Något som man kanske inte tänker på är att ingenjörsyrket, beroende på befattning, även innebär mycket kommunikation med människor, menar hon.

Grundligt arbete mot miljöhot

Under vår guidade tur runt anläggningen stannar vi vid det sista steget i vattenreningsprocessen. Vatten tas från Lule älv för att kyla de många produktionsprocesserna och pumpas sedan ut genom sedimenteringsbassänger för att säkerhetsställa att vattnet håller god kvalité när det återförs till havet. Vid strandkanten finns ett litet hus där stora tankar står uppställda. Vi undrar nyfiket vad de innehåller.

  • Vi kör just nu försök på levande fisk för att se hur de påverkas av vattnet som vi släpper ut, säger Katarina.

Att forskning på den närliggande faunan bedrivs och finansieras av SSAB tyder på att anläggningens miljöpåverkan är något som tas på största allvar. Under turen får vi även veta att en kontinuerlig dialog förs med närboende som kan tänkas påverkas av produktionen.

  • Även här kommer kommunikationen och kontakten med människor in, säger Katarina.

Efter cirka två timmar på SSAB i Luleå är det klart att rollen som miljöingenjör innebär ett omväxlande och uppfyllande arbete. Företaget erbjuder praktikplatser och traineeprogram för studenter och bjuder även in andra intresserade till den dagliga produktionen vid besöksdagar och dylikt. Utöver den goda jargongen på arbetsplatsen har personer sökandes till SSAB Luleå en spännande och lärorik tid framför sig.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från SSAB