Karriärstips

Kommunalt: Stina Munsin, Malmö Stad

Stina Munsin förser Malmöborna webbaserade kartor

I detta nummer kommer du att få en inblick i hur det kan vara att arbeta kommunalt som ingenjör. Möt Stina Munsin som arbetar på Malmö stad som GIT-utvecklare, geografisk IT. Hon förser både Malmös invånare och de som arbetar inom organisationen kartor på webben.

Stina har studerat tekniskt lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och direkt efter sin examen fick hon jobb på stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.
- Detta gav mig en bra grund till mitt nuvarande arbete. Det har också inneburit att vi samarbetar mer mellan kommunerna eftersom man byggt upp ett bra kontaktnät. Jag fick också lära mig hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.

I maj 2009 flyttade Stina och hennes sambo till Malmö och i samma veva hade stadsbyggnadskontoret i Malmö en ledig tjänst som hon sökte och som sedan fick.

Utmaningar i arbetet
I och med att Stina har arbetat inom två olika kommuner undrade vi om hon tyckte det fanns några skillnader kommunerna emellan.
- Den största skillnaden och utmaningen är att Malmö stad är en större arbetsgivare vilket innebär att det är fler som ska vara med i de flesta processer. Vilket i sin tur gör att allt tar lite längre tid. Det är större utmaningar att samarbeta mellan olika förvaltningar.

En annan utmaning som Stina berättar om är att försöka hänga med i den tekniska utvecklingen som rusar framåt. Fast detta poängterar Stina även är det roligaste med hennes position att få vara med i utvecklingen att ta fram nya kartor som ska passa alla plattformar, dator, plattor och mobiltelefoner.
- Att få arbeta med olika människor och försöka hjälpa dem med att presentera deras data i en karta på webben. Det finns mycket data inom en kommun och mycket av den kan presenteras i en karta.

Trygg känsla
Stina beskriver att hon trivs och att det känns tryggt med att arbeta inom den kommunala verksamheten.
- Det känns bra att arbeta inom en stor organisation med många olika typer av arbeten. Det finns många utvecklingsmöjligheter. Det finns stora möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. En fördel med att arbete inom kommunala sektorn i skillnad till konsultverksamhet är att krav på vinstresultat inte är lika stort.

Om du också är intresserad av att arbeta för Malmö stad är Stinas tips att ta reda på mer om Malmö och vilka ingenjörsjobb som finns. Tänk även på att det finns jobb som inte utannonseras som ingenjörstjänster utan har andra benämningar. Samt att följa Malmö stad i sociala medier för att få en bättre bild av hur det är att arbeta i Malmö stad.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Malmö stad

Instagram
instagram.com/jobba_i_malmostad

Facebook
facebook.com/jobbaimalmostad

Linkedin
Malmö stad