Karriärstips

Kommunalt: Maria Sondell, Kungälvs Kommun

Maria Sondell är högskoleingenjör i kemiteknik och började i maj i år på VA-verket i Kungälvs kommun. Maria fick då ta över projektledarrollen för byggnationen av ett helt nytt vattenverk i kommunen, ett riktigt prestigeuppdrag för Maria.

Maria är VA-ingenjör och arbetar som projektledare för det nya vattenverket som är beräknat att ta cirka tre år tills verket är färdigbyggt.
- Nu koncentrerar vi oss på att projektera ett säkert verk med tillräcklig kapacitet och när det står klart får vi se vilka andra spännande VA-projekt jag tilldelas inom kommunen, men just idag är jag precis där jag vill vara, säger Maria entusiastiskt.

VA-branschen av en slump
Innan Maria började på Kungälvs kommun provade hon på att jobba som laboratorieingenjör, teknisk säljare och VA-konsult.
- Jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter skolan så det var en slump att jag hamnade i VA-branschen. Det var en kompis som tipsade mig om en annons där de sökte tekniska säljare. Som områdesansvarig för Västra Sverige åkte jag runt och optimerade kemiska processer och sålde kemikalier på vattenverk och avloppsreningsverk. Efter åtta år som säljare började jag på ett stort konsultföretag där jag lärde mig mycket om projektledning.

Det roligaste med sin tjänst tycker Maria är att varje dag få arbeta med det hon älskar - teknisk problemlösning.
- Ibland måste man vara nytänkande och innovativ för att komma vidare och det är nog min starkaste sida. Jag ifrågasätter trots att det kan bli lite obekvämt ibland, säger hon med ett leende. Hon fortsätter;
- Det är intressant att se hur en kommun är uppbyggd med allt från politik till tjänstemän och drift. Det finns dessutom alltid någon att vända sig till för att få expertishjälp inom olika områden vilket är viktigt. Jag har kontakt med till exempel markförhandlare, kommunikatörer och upphandlare.

Mer helhet
Som kommunanställd tycker Maria att hon får erfara en helhet vad gäller all verksamhet inom VA och inte som tidigare när hon var anställd som konsult då hon var begränsad till just det projektet hon arbetade med för tillfället. Nu har hon även möjlighet att påverka utgången.

Trots att det var slumpen som tog Maria till VA-branschen och att hon inte hade så mycket kunskap inom området anser hon att det finns väldigt mycket att göra inom VA.
- Vi behöver synas mer för allmänheten och för unga som är vår framtid. Vi jobbar med stora och viktiga frågor inom samhällsbyggnad, vilket engagerar mig mer och mer ju längre jag jobbar i branschen. Det vi gör är oerhört viktigt både för miljö och människor, poängterar Maria.

Om du också intresserad av att arbeta inom en kommunal verksamhet ger Maria tipset att fundera på vad just du tycker är roligt och viktigt och sedan satsa på det. I Marias fall är det miljön och vårt viktigaste livsmedel - vatten.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster