Karriärstips

Flygbranschen: Karin Sundström, Swedavia Konsult

I årets sista nyhetsbrev tar vi en titt på en verksamhet som i mångt och mycket påverkar de flesta av oss. Om vi på ett eller annat sätt ska flyga till, från eller inom Sverige så kommer vi med största sannolikhet i kontakt med någon av Swedavias flygplatser. Dagligen jobbar hundratals anställda på dessa flygplatser, varav många är ingenjörer. Med hjälp av Karin Sundström får vi i detta nyhetsbrev en inblick i vad man som ingenjör kan syssla med i branschen.

Karin har varit i organisationen sedan 2000. På den tiden hette Swedavia Luftfartsverket, som senare bytte namn till LFV. För fyra år sedan delades LFV i två separata bolag, där Swedavia är ett aktiebolag ägt av staten och LFV är fortsatt ett affärsdrivet verk. Karin jobbar på Swedavia under avdelningen som heter Swedavia Konsult, inom avdelningen arbetar hon med frågor som rör flygplatsutformning. Deras främsta uppgift är att stötta samtliga flygplatser inom företaget vid markrelaterade frågor. Med en teknologi kandidatexamen inom Bygg- och Anläggning samt med erfarenhet som mättekniker på PEABs anläggningsavdelning har Karin de färdigheter som krävs för att ta sig an de olika utmaningar som flygplatserna kan stå inför. Med diverse olika tekniska influenser i sin ungdom samt tack vare ett stort eget intresse för flyg har Karin nu hamnat rätt. Själv trodde hon väl egentligen inte det skulle finnas någon tjänst för en person med hennes bakgrund på en flygplats.

- Jag har alltid varit intresserad och fascinerad av flyg enda sedan jag var liten. Min pappa arbetade på SAAB och var bland annat med och konstruerade SAAB 340 och SAAB 2000. Jag fick syn på en platsannons från Luftfartsverket i den lokala dagstidningen som var inriktad mot min kompetens. Det gjorde mig både glad och förvånad att denna typ av tjänst efterfrågades av en flygplatsorganisation. Det är väldigt roligt att få komma ut till flygplatserna och kunna hjälpa dem. Sedan är det naturligtvis väldigt inspirerande att få vara med och påverka och utveckla Swedavias flygplatser.

En härlig atmosfär
Förutom alla de spännande uppgifter som dagligen ska lösas lyfter Karin fram flygbranschen i sig som väldigt speciell, på ett bra sätt. Den atmosfär som finns på flygplatserna, i kombination med de kollegor

hon dagligen har kontakt med, gör att Swedavia som arbetsgivare har mycket att erbjuda. Både vad gäller atmosfär på arbetsplatsen men också såklart i hur man som individ kan utvecklas inom bolaget och dess olika uppgifter. Karins roll innebär stor variation beroende vilken tid på året det är, något som hon ser som en nyttig erfarenhet.

- Att arbeta med varierande uppgifter gör att arbetet blir roligt men också att jag får en större förståelse för hur det strategiska hänger ihop med det operativa arbetet. Det är en fördel att kunna fokusera på exempelvis beläggnings- och underhållsfrågor under sommarhalvåret och göra detta helhjärtat. Det samma gäller för övriga arbetsuppgifter som inte är så väderberoende och dessa utförs under vinterhalvåret. Mina arbetsuppgifter har förändrats under årens gång men nu arbetar jag sommartid främst med beläggningsunderhåll för Swedavias samtliga flygplatser. I det jobbet ingår att utföra besiktningar av all beläggning där flygplanen rör sig (rullbanor, taxibanor och uppställningsytor) och ta fram underhållsåtgärder och kostnader för dessa. Övrig tid på året arbetar jag med flygplanssimuleringar och tekniska utredningar kopplat till utformning av flygplatsens ytor. Utöver detta är jag med i en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram Masterplaner för Swedavias flygplatser. Min befattning är specialist.

Många olika uppdrag ger bred kompetens
Karin är som sagt idag anställd på Swedavia Konsult, som är en avdelning inom koncernfunktionen Teknik som har i uppdrag att stödja samtliga Swedavias flygplatser och koncernfunktioner med flygplatsteknisk kompetens. En avdelning och roll som minst sagt erbjuder stor variation, något som Karin nämner som både utmanande och väldigt utvecklande.

- Jag har haft möjligheten att vara med under hela kedjan, från idé till färdigt projekt. Detta har gjort att jag fått insikt i många olika moment vilket gett mig en bred flygplatskunskap. Dessutom har jag fått arbeta tillsammans med bra och kunniga kollegor som jag lärt mig mycket av. Den mest utmanande uppgiften var när vi under stor tidspress skulle framställa Masterplaner för sju olika flygplatser i Indien. Min uppgift var att utreda och ta fram förslag på Airside-utvecklingen samt göra illustrationer/planritningar för samtliga dessa Masterplaner. Ytterligare en utmaning var när jag hjälpte Isavia på Island att implementera beläggningsunderhålls-programmet på Keflavik Airport.

Om man tittar på branschen som helhet så finns det för ingenjörer mängder av olika karriärmöjligheter, Karin nämner att för hennes del finns det naturliga karriärvägar att sikta på. Bland annat kan man såklart sikta in sig på ledar- eller specialistroller inom avdelningen, utöver det kan man såklart jobba för att ta sig in på olika befattningar på respektive flygplats. Eftersom arbetet med flygplatser är väldigt brett och spänner över många olika branscher finns mängder av alternativ utifrån vad man som ingenjör tycker är roligt. Hon avslutar med sin syn på branschen och passar på att ge er ingenjörer som är nyfikna några tips.

- Flygbranschen i sig är mer spännande och utvecklande än vad jag trodde, då det hela tiden händer nya saker. Tycker man att en flygplats skulle vara en intressant miljö att jobba i ska man inte tveka att höra av sig. Det finns så otroligt många olika arbetsuppgifter som passar ingenjörer. Även om det inte finns lediga tjänster på hemsidan så tveka inte att ta kontakt.

I dagsläget annonserar Swedavia flertalet lediga tjänster på Ingenjörsjobb.se, se själv om någon passar just dig.