Karriärstips

Projektledning: Claes Thor, Infotiv

Projektledning med varmt hjärta och skarp hjärna!

I veckans intervju tänkte vi dyka in lite på djupet när det gäller projektledning. Rollen som projektledare innebär ofta en varierad vardag. Claes Thor, projektledare på Infotiv, ger oss en inblick i de utmaningar och lärdomar som hans roll innebär.

Claes började arbeta på Infotiv i oktober 2010. Med en bachelor i mechanical engineering och en master i quality and operations management står han väl rustad inför de olika utmaningar som projektledningen innebär. Huvudsakligen är Claes ansvarig för att leverera resultat enligt projektens beslutade scope, kostnad och tid. Då det ena projektet sällan är det andra likt är det en vardag full av nya utmaningar, just variationen nämner Claes som ett roligt inslag i sin roll.

- Kontakten med människor, kontakten med olika funktioner, positioner och typer av människor. Glädjen av att kunna förmedla budskap, få gehör och att känna att teamet skapar resultat tillsammans, det är några av de inslag som gör min vardag väldigt rolig.

Nya arbetsplatser – nya utmaningar
Möjligheten att få arbeta hos olika arbetsgivare menar Claes är väldigt givande då arbetsplatserna och intrycken är väldigt utvecklande. Vikten av kommunikation, noggranhet och tydlighet samtidigt som man är öppen, objektiv och lyhörd nämner han som några av de tydligaste lärdomar han tagit med sig från olika uppdrag. Att ständigt jobba inom olika organisationer och kulturer innebär såklart en hel del utmanande situationer i de flesta projekten.

- Vikten av att lyssna på stakeholders och vilka krav som är viktigast i just denna organisationen, om det rör scope, tid eller kostnad men det kan också vara typiska företagskulturella saker som behöver tas i beaktning. Extra utmanande blir det när något uppstår som innebär att scope, kost och tid enligt beslutade ramar inte längre är möjliga. När stakeholders har olika åsikt av vad som är viktigast utav de tre områdena, då gäller det att vara väldigt noga och tydlig med vilka konsekvenser besluten får och att all tillgänglig fakta visas på ett objektivt sätt.

Projektledaren utvecklar både sig själv och arbetsgivaren
När Claes för ungefär fyra år sedan bestämde sig för ett yrke som teknikkonsult var Infotiv en av de arbetsgivare som utmärkte sig väl. Just inställningen att vara ett företag som tar väl hand om sina anställda och som samtidigt ser långsiktigt vad gäller uppdrag och kompetensutveckling fällde avgörandet i valet av arbetsgivare. Branschen i sig var ungefär som han hade förväntat sig, däremot skiljer sig många företag och verksamheter som han jobbat med från varandra då alla har sin egna kultur och olika värderingar. Samtidigt är det just olikheterna, i samband med möjligheten att driva stora projekt hos stora kunder, som i kombination med närheten och gemenskapen i ett mindre bolag som Infotiv som gör att han trivs väldigt bra. Rollen som projektledare är dessutom väldigt utvecklande, Claes nämner speciellt några faktorer.

-  Att få förtroende och ansvar hos kund för att driva projekt. Att få växa i rollen genom att axla större projekt när man visat att man kan hantera och leverera i mindre projekt. Att hela tiden våga ta för sig och våga anta utmaningar som är större än vad man tidigare drivit. Att vara öppen och lyssna på kollegor och kunder, seniora och oerfarna. Det finns alltid något att lära vid varje ny relation och situation.

Om man som ingenjör är intresserad av att arbeta för infotiv, vilka tips skulle du ge dem då?

- Att vara sig själv, att vara öppen och vetgirig. Vårt motto, "Varmt hjärta och skarp hjärna" summerar det väl, vi bryr oss om varandra och våra kunder. Vi är enkla och raka, vi är professionella. Vi strävar alltid efter att utvecklas och vill hela tiden ta nästa steg.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Infotiv