Karriärstips

Internationella kontakter och problemlösning

Isac och Ingrid fick arbeta självständigt i projektform via Xylem Summer Internship

För civilingenjörsstudenterna Ingrid Sjöberg och Isac Törnberg var Xylems Summer Internship en möjlighet att utmana sig själva med ett tekniskt komplext projekt som satte deras problemlösningsförmåga på prov och samtidigt innehöll mycket frihet under ansvar. Ingrid och Isacs sommaruppgift var att energioptimera en grupp blåsmaskiner genom att arbeta fram en specifikation och en styralgoritm.

Sommaren 2016 arrangerade Xylem Sverige, som fokuserar på att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov, tre Summer Internship program som alla befinner sig i teknikens framkant. Alla tre programmen berör nya produktområden och innovationer i pumpindustrin och varje program svarade upp till ett konkret behov från någon av Xylems affärsenheter.

–Vi hade även en del internationella kontakter i samband med projektet, bland annat med tillverkare i Korea och med Sanitaire i USA, säger Ingrid Sjöberg.

Ingrid och Isacs Summer Internship uppdrag gick ut på att energioptimera en grupp blåsmaskiner som ingår i Xylems produktsortiment och samtidigt tillgodose den biologiska processens behov. De tog fram en specifikation samt en styralgoritm för energioptimering som kan användas som underlag for programmering av ett fullt koncept för styrning och energioptimering av blåsmaskiner.

–I höst inleder jag mitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot maskinteknik på KTH. Jag gillar att konstruera grejer och sökte direkt när jag läste om Xylems Summer Internship. Jag gillade upplägget, som skiljer sig från andra sommarjobb eftersom vi fokuserar på att arbeta självständigt med problemlösning snarare än att kastas direkt in i den ordinarie verksamheten, säger Isac Törnberg.

Blev intresserad av Xylem Watermark

Ingrid Sjöberg, som i höst påbörjar sitt femte år på civilingenjörsutbildningen med inriktning mot teknisk fysik, med fokus på elektroteknik med internationell inriktning på tekniska högskolan vid Linköpings universitet, attraherades av Xylems Summer Internship eftersom det gav henne en möjlighet att arbeta med vattenreningsteknik på ett innovativt sätt.

–En kompis hade gjort praktik på Xylem och rekommenderade mig att söka mig hit. När jag läste på lite om verksamheten och det visade sig att Xylem är ett globalt teknikledande företag i sin nisch, att de har ett aktivt miljöarbete och dessutom driver den ideella satsningen Xylem Watermark så blev jag ännu mer intresserad, säger Ingrid Sjöberg.

De tyckte båda att det kändes roligt med ett uppdrag som verkligen fyller ett behov, ett projekt som Xylem kan ha stor nytta av framöver. Ingrid och Isacs tekniska kompetenser kompletterande varandra i projektet, Isac fick mycket användning för sin maskinkompetens medan Ingrid hade nytta av sin kompetens kring reglerteknik.

Testade olika optimeringsalgoritmer

–Vi började med att sätta oss in i hur reningsverk fungerar och därefter identifiera exakt vilken process vi skulle optimera. Vi var bland annat ute på studiebesök på ett reningsverk och på Xylems fabrik i Emmaboda. Vi hade regelbundna avstämningsmöten med kollegor från Xylem för att säkerställa att vi var på rätt spår med projektet. I nästa steg började vi testa olika optimeringsalgoritmer, säger Ingrid Sjöberg.

Jag kan definitivt rekommendera andra studenter att söka sig till Xylems Summer Internship program. Hela ansökningsprocessen och mottagandet på företaget kändes genomtänkt och vi har verkligen blivit väl omhändertagna hela sommaren. Den uppgift vi fick påminner till stor del om de praktiska uppgifter vi arbetat med i skolan, med den skillnaden att det här var ett verkligt case och att vi själva fick samla in all data och övrig information som vi behövde för att lösa uppgiften. Det påminner mer om hur projektarbete fungerar i arbetslivet, det känns bra att vi fått träna oss på det arbetssättet den här sommaren, säger Isac Törnberg.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster