Karriärstips

Hållbar utveckling - varje dag!

Xylem gör nytta för miljön med varje produkt!

Precis som sin arbetsgivare har Christian Wiklund ett ständigt fokus på miljön. På Xylem arbetar man för minsta möjliga miljöpåverkan genom hela processen, från produktutveckling
och tillverkning till fabriker och hela vägen till försäljning – världen över.

Christian Wiklund jobbar med produktutveckling på Xylem. Tillsammans med 140 anställda arbetar han med dagens och morgondagens lösningar för vattenfrågor – alltid med miljön i åtanke.
– Det är väldigt roligt att arbeta på ett företag som gör nytta för både kund och miljö varje dag. Våra produkter förbrukar mycket energi vid användning så därför måste vi tänka på miljöpåverkan redan när vi planerar produkten. Genom våra energieffektiva produkter har vi redan sparat våldsamma mängder energi. Mäter energieffektiviteten Arbetet med miljö genomsyrar hela organisationen. Förutom hur man jobbar med att ta fram miljövänliga produkter arbetar man också aktivt för att kontor och fabriker ska hålla nere miljöpåverkan genom att minska konsumtionen av papper, vatten och energi. Något han är extra stolt över är fabriken i Emmaboda.
– Här har vi skapat ett energilager. Man har borrat 140 hål i marken dit överskottsvärmen från vårt gjuteri skickas ner sommartid – på vintern använder vi oss av den för att värma lokalerna. Varje år mäter Xylem energieffektiviteten på sina produkter och man har sett att den ökar för varje år.
– Jag tror att vi har ett större miljöfokus än våra konkurrenter, vilket återspeglas i våra produkter. Produkterna som produceras i Emmaboda under ett år kommer under sin
livstid att förbruka motsvarande halva Sveriges elkonsumtion under ett år.

Blickar framåt
Förutom intresset för Xylems produkter var det arbetsmiljön som lockade Christian till företaget.
– Det har alltid varit ett högt fokus här. Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och att det är en bra arbetsplats. Vi har en förstående kultur och satsar mycket på aktiviteter för hälsan. Med kontor i hela världen är det en utmaning att hålla standarden av miljötänket jämnt. Målet är att alltid ligga i framkant genom att minska kostnaderna för kunderna och
samtidigt minska miljöpåverkan.
– Alla länder har inte kommit lika långt i utvecklingen av miljötänket som här i Sverige. Därför utbildar vi våra kollegor och visar på kopplingen mellan en låg el¬nota och
låg miljöpåverkan. Vi jobbar med hållbar utveckling hela dagarna, vi ser till att världen har rent vatten och gör det med minsta möjliga miljöpåverkan. Varje gång vi säljer en av våra produkter gör vi nytta för miljön.

Om Xylem
Xylem är ett internationellt företag som erbjuder integrerade lösningar för vätskehantering. Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter och lösningar från våra
globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire och Wedeco.
- Medarbetarnas profil: Xylem strävar efter en bra mix av erfarna och nyutexaminerade personer. Kompetenser inom bland annat teknik, ekonomi, IT och marknadsföring
eftersökes.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster