Karriärstips

Gästskribent Frej Fogelström träffade Gestamp Hardtechs Lars Karlsson

Säkerhet och kvalité - ledord på Gestamp Hardtech

Gestamp är idag ett stort företag med nära 100 fabriker runt om i världen. Huvudprodukten är konstruktionsstål och krockskyddsdetaljer till bilar. Till en början försågs endast det spanska bilmärket SEAT med karossdelar, men idag ingår en rad kända biltillverkare i kundbasen, däribland Volvo, Audi, Ford, BMW och Volkswagen. Ett av företagets produktions-och forskningscenter ligger vid Storheden utanför Luleå.

Hardtech i Luleå specialiserar sig på presshärdning och tillverkning av krockskyddsdetaljer. Förutom ren produktion bedrivs också intensiv forskning och utveckling av företagets R & D-avdelning på presshärdningstekniken. Mätning av krockskyddsdetaljer, som är en viktig del för den färdiga produkten, sker på bolagets mätcentrum som är gediget och omfattande. Det som gör Hardtech speciellt är dess patenterade teknik på presshärdning, där uppvärmda stålskivor pressas och härdas i gigantiska pressverktyg direkt till en färdig balk. Tekniken har sina rötter i ett examensarbete från LTU, och företaget tar ständigt emot ivriga exjobbsansökningar från Tekniska universitetet i Luleå.

Vid första anblicken är det lätt att att känna sig lite vilsen på anläggningen, en mängd robotar och maskiner avlöser varandra och truckar kör kors och tvärs runt i produktionen. I bakgrunden hörs det rytmiska dunkandet från pressarna i den nyligen tillbyggda stora hallen. Trots detta infinner sig en känsla av kontrollerad målvedvetenhet över arbetsplatsen.

Lars Karlsson är relativ ny på jobbet som kvalité-och miljöchef på Hardtech i Luleå. Med en bakgrund som maskiningenjör har han jobbat många år inom fordonsindustrin bl.a. på SAAB i Trollhättan innan en rekryterare ringde upp honom till hans nuvarande tjänst på Hardtech.

Varför började du på Hardtech?

- Fordonsindustrin har alltid tilltalat mig. Det är av yttersta vikt att produkten är klar i tid och det sker hela tiden ett samspel mellan producenten och kund. Arbetsdagen präglas av tempo, noggranhet och samarbete. När jag fick möjligheten att prova på den här tjänsten såg jag det som en spännande möjlighet. Det går inte en dag utan att jag utvecklas massvis på jobbet.

Vad gör du?

- Som kvalité-och miljöchef ingår jag i ledningsgruppen. Avseende kvalité jobbar jag mycket med att supporta och hålla produktionen under uppsikt. Alla rutiner och arbetsprocesser ligger i kvalitéledningssystemet, ur vilken instruktioner och uppdateringar finns vid varje arbetsstation. Reklamationer och kundhantering är också en viktig del av arbetsuppgifterna. I labbet testar vi balkarna med dragprover och hårdhetstester.

Kraven som ställs på Hardtech från kund är hårda. En reklamation kan t.ex. handla om ett laserskuret hål i en balk som felar på 2 mm istället för tillåtna toleransen 1 mm. Det är en mycket viktig produkt som lämnar produktionen, då den i slutändan hjälper till att rädda liv. Därför är forskningen som bedrivs på området mycket viktig, nya bilmodeller släpps ständigt och som producent gäller det att hänga med.

Kan du rekommendera Hardtech som arbetsgivare?

-Ja. Företaget följer alla lager som ska följas. Det finns mycket goda möjligheter att avancera inom företaget. Jag har många exempel på produktionspersonal som nu är duktiga tjänstemän. Vad som är bra med Hardtech är att det är en mycket bra gemenskap mellan produktionspersonal och kontorspersonal. Det måste det vara, eftersom att vi är helt beroende av varandra för en lyckad produkt.

Vad är det roligaste med att gå till jobbet?

-Att få vara med och göra förbättringar är mycket roligt. Att hela tiden kunna dra nytta av varandra och samarbeta oberoende av titel. I och med att det är hårda krav på oss ifrån våra kunder är det en utmaning att släppa ifrån sig en lyckad produkt.

Efter att ha varit i produktionen på Hardtech är det ingen underdrift att produktivitet och prestation ligger i fokus för företaget. Det är en stor arbetsplats där mycket händer samtidigt med många människor inblandade. Dåliga odds till trots sker det väldigt sällan olyckor eller tillbud på arbetsplatsen. Ett lugn hos produktionsarbetarna gör att arbetsdagen fortlöper relativt smidigt utan problem. Företaget söker just nu produktionspersonal och ingenjörer till Luleå. Välkommen med din ansökan!

/Frej Fogelström, Gästskribent Ingenjörsjobb.se

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster