Karriärstips

Forskningsingenjör på FOI - för en säkrare värld!

I samarbete med FOI 


Christian Valassi är nyanställd på FOI och arbetar som forskningsingenjör med inriktning mot informationssäkerhet och industriella informations-och styrsystem. Han har en kandidat och master i data-och systemvetenskap från Stockholms universitet. På FOI samverkar Christian med olika enheter på avdelningen och får på så vis också en inblick i andra kompetensområden.

– FOI är en arbetsplats med intressanta ämnen och kompetenta människor. Området i min tjänst är nytt för mig och det är spännande att utveckla min kompetens. Jag arbetar med svåra saker som utmanar mig och lär mig därmed nya saker och utvecklas även som person.

– Min chef stöttar mig i min kompetensutveckling genom att föreslå arbetsuppgifter som ökar min kunskap. Jag var med på en stor övning i incidenthantering för deltagare som arbetar med industriella informations- och styrsystem. Där jag i rollen som observatör lärde mig mycket om hur man faktiskt arbetar med och hanterar denna typ av system. I våras fick jag åka på tjänsteresa till MIT i USA för att få en inblick i den senaste forskningen inom cybersäkerhet och AI, berättar Christian.

Kvalitet och nytta i fokus

I valet av arbete är det viktigt för Christian att nyttan är i fokus.

– På FOI ligger fokus på forskningen och inte på att skapa maximal vinst. Det skapar bättre kvalitet och resultat. Det känns stort att vara en del i FOI:s forskning för en säkrare värld.

– FOI erbjuder mig en kreativ miljö. Vi har kreativa diskussioner både i arbetet och på fikapauserna. Jag har kollegor som är intresserade av vad jag gör och hur det går. På möten för vi diskussioner och det dyker upp nya tankar och idéer vilket tar oss framåt i problemlösandet.

– Som nyanställd blir jag lyssnad på av mer erfarna kollegor och mina idéer får lämna ett avtryck. Många kollegor är högutbildade men de värderar ändå mitt bidrag till verksamheten. Jag förknippar FOI som arbetsgivare med hög kompetens, variation av uppdrag och ledare som stöttar min utveckling.

Vill du arbeta som forskningsingenjör eller liknande på en modern arbetsplats med spännande utmaningar? Just nu har vi flera lediga tjänster!

Forskningsingenjör_foi_1
FOTO: FOI

Inblick i olika kompetensområden

På FOI samverkar Christian med olika enheter på avdelningen och får på så vis inblick i andra kompetensområden än sitt eget. Christian arbetar inom IT-forskningen, men har genom ett samarbetsprojekt även fått inblick i rymdforskningen på FOI.

– Jag behöver inte vara låst i en arbetsroll eller inom ett område. Jag rör mig intellektuellt mellan olika fokus och ämnesområden, från teoretiskt till tekniskt. På så vis utbildas jag under tiden jag arbetar som forskningsingenjör. Nu kan jag mer om rymdteknik, satelliter och vilka lagar och regler internationellt som finns inom området.

Christian arbetar också med CRATE (Cyber Range And Training Environment) FOI:s labbresurs inom cybersäkerhetsområdet.

– Vi tittar på olika möjligheter att bredda och utöka användandet av CRATE. I nuläget är vi främst inriktade på akademin. Vi undersöker vilket intresse och behov olika universitet och högskolor har av att använda CRATE som en del av utbildningen. Det kan exempelvis vara i labbmoment eller forskning som kräver stora IT-miljöer.


Forskningsingenjör_foi_2
FOTO: FOI

Individuell lön, flexibel arbetstid och lång semester

Som medarbetare på FOI får du en individuell och marknadsanpassad lön samt möjlighet till flexibla arbetstider. Vi erbjuder längre semester än på de flesta andra arbetsplatser: 28, 31 respektive 35 dagar beroende på din ålder.

FOI ger möjlighet för medarbetaren att vara delaktig i att påverka villkoren i sin anställning genom individuell anpassning av vissa anställningsvillkor, så kallade enskilda överenskommelser. Läs mer om förmånerna här!


Text: FOI

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI