Karriärstips

Bli en vinnare i kompetensrevolutionen

Robotar, automatisering och annan ny teknik kommer sannolikt inte att leda till färre arbetstillfällen. Däremot är teknikförändringarna på väg att medföra en kompetensrevolution av sällan skådat slag, visar vår aktuella studie Skills Revolution 2.0.

Stora grupper av arbetstagare utan efterfrågad kompetens riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Men för de kandidater som har rätt kompetens, och dessutom en nyfikenhet, vilja och förmåga att lära sig nytt, är situationen en helt annan, konstaterar Per Johansson, vd hos Experis.

– De företag som vi jobbar med skriker efter dessa kandidater, säger han. Men de tittar inte bara på formella meriter i form av examina utan också på förmåga att ta till sig det som är nytt. Det är vår learnability som gör oss anställningsbara på nästa jobb.

Vad allt fler företag upptäcker i dessa tider av högkonjunktur är att de mest efterfrågade medarbetarna har blivit en bristvara. Att hitta rätt talanger i en tid av snabba teknikförändringar har blivit lika avgörande för ett företags framtid som att ha tillgång till exempelvis kapital.

Det har gått så långt att arbetsgivarna i dag måste börja marknadsföra sig mot kandidatmarknaden på ett helt nytt sätt än tidigare.

– Framför allt måste de visa kandidaterna att de erbjuder möjligheter att utvecklas, så att kandidaterna blir anställningsbara inför framtida jobb, säger Per Johansson. Det är det som gör en arbetsgivare attraktiv i dag.

Tre bästa tipsen till företagen:

  • Tänk brett! Titta inte bara på kandidatens formella kompetens utan leta efter personer med vilja och förmåga att utveckla efterfrågad kompetens. Learnability, helt enkelt. Dessa talanger söker också arbetsgivare som stärker deras anställningsbarhet.
  • Kartlägg behoven på företaget. Hittar ni inte drömkandidaten? Välj en person med intilliggande kompetenser och jobba med utbildning!
  • Bli lika bra på att marknadsföra ert företag på kandidatmarknaden som ni är på att marknadsföra era tjänster eller produkter. Varför ska kandidaten jobba hos er? Här har HR en nyckelroll.


Tre bästa tipsen till kandidaterna:

  • Se till att ta ett långsiktigt ansvar för din egen kompetensutveckling, även om du trivs väldigt bra på ditt nuvarande jobb.
  • Ställ krav på din arbetsgivare kring din utveckling, till exempel i form av nya roller och kompetensutveckling hos företaget.
  • Sök dig till företag som tydligt visar en ambition att behålla och utveckla sin personal och som vill hjälpa till i individens kompetensutveckling.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster